Sözleşmeli memurların kadroya geçtikten 8 yıl sonra 1 kademe alma hakkı (emsal karar ve dilekçe örneği)

Sözleşmeli devlet memurlarının (özellikle zabıt katibi ve infaz koruma memurları ağırlıklı) sözleşmeliyken geçen sürelerin kadrolu memur olduktan sonra derece ve kademe ilerlemesinde sayılmaması üzerine verilen emsal kararları ve dilekçe örneğini sizler için derledik.

Sözleşmeli memurların kadroya geçtikten 8 yıl sonra 1 kademe alma hakkı (emsal karar ve dilekçe örneği)
Editör: adalet.tv
05 Mart 2021 - 22:39

Sözleşmeli memurların kadroya geçtikten 8 yıl sonra 1 kademe alma hakkı ile ilgili muamma devam ederken, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 25 Şubat tarihinde Mevzuat Genel Müdürlüğüne yazmış olduğu resmi yazı sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Adalet.tv ailesi olarak konuyla ilgili dilekçe örneği ve emsal kararları sizler için yayınlıyoruz.

DİLEKÇE ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

EMSAL KARARLAR İÇİN TIKLAYINIZ


Konuya ilişkin olarak uzman ekibimizin geniş yazısı:
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edilen ve daha sonra kadroya geçirilerek devlet memuru olarak atanan personelin, söz konusu sözleşmeli statüsündeki hizmetlerinin, 657 sayılı DMK'nın 64.maddesinin 4.fıkrası uyarınca 8 yıllık terfide değerlendirilmesi hususunda Adalet Bakanlığı'na karşı açılan davada, İstanbul 5.İdare Mahkemesince verilen 17 Aralık 2019 tarih ve Esas 2019/1651, Karar 2019/2475 sayılı iptal kararında "657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan düzenlemelerin, anılan Kanunun 4/D kapsamında çalışan işçiler için uygulanması mümkün olmamakla birlikte, Kanunun 4/B maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personel ile 4/C maddesi kapsamında görev yapan geçici personel hakkında referans norm olarak uygulanabileceği nitekim Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 17 Haziran 2013 tarihli, YD İtiraz No: 2013/357 sayılı kararında 657 sayılı kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personel için doğrudan uygulanması söz konusu olmayacağı ancak referans norm olarak dikkate alınabileceği" belirtilmiştir.

İstinaf yolu açık olan bu kararda Adalet Bakanlığı istinaf talebinde bulunmuş fakat,  İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Üçüncü İdare Dava Dairesince verilen 12 Kasım 2020 tarih ve Esas 2020/562, Karar 2020/610 sayılı kesin karar ile yerel mahkeme kararının hukuka uygun bulunarak istinaf başvurusu reddedilmiştir.

Yukarıda yer alan kararlar doğrultusunda sözleşmeli olarak çalışıp, daha sonra kadroya geçen personellerin bağlı bulundukları Adalet Komisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre sözleşmeli statüde istihdam edilen ve daha sonra kadroya geçirilerek devlet memuru olarak atanan personelin, söz konusu sözleşmeli statüsündeki hizmetlerinin, 657 sayılı DMK'nın 64.maddesinin 4.fıkrası uyarınca 8 yıllık terfide değerlendirilmesi hususunu içeren talep dilekçeleri ile başvurmaları gerekmektedir.
adalet.tv / mevzuat - özel haber