Gümüşhane cezaevindeki ölüme ilişkin açıklama

Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkumun vefat etmesi üzerine sosyal medya da çıkan haberlere ilişkin resmi açıklama yapıldı.

Gümüşhane cezaevindeki ölüme ilişkin açıklama
Editör: adalet.tv
15 Ekim 2020 - 12:10

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaparak, cezaevinde vefat eden Mustafa Kabakçıoğlu'nun 2 kez hastaneye gitmeyi reddettiğini açıkladı. Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinde vefat eden Mustafa Kabakçıoğlu'yla ilgili olarak bir açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada, Mustafa Kabakçıoğlu'nun 20/08/2020 tarihinde rahatsızlandığı, 112 ambulansının geldiği ancak hastaneye gitmeyi reddettiği, 24 Ağustos'ta yeniden rahatsızlandığı ancak yine hastaneye gitmeyi reddettiği belirtildi.
Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı, Mustafa Kabakçıoğlu'nun temaslı olduğu için, rutin uygulama olan, ihtiyaçlarını karşılayabileceği, bahçesi olan 50 metrekarelik tekli odaya alındığına vurgu yapıldı.Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasının tam metni:
"Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda 29.08.2020 günü vefat eden hükümözlü Mustafa
Kabakçıoğlu’nun ölümüne dair bazı basın yayın organları ve sosyal medyada çıkan haberler üzerine basın açıklaması yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.
Adı geçen hükümözlü 27.07.2016 tarihinde Şebinkarahisar K2 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan ceza
infaz kurumumuza nakil olarak gelmiş, vefat ettiği tarihe kadar da ceza infaz kurumumuzda bulunmuştur.
20.08.2020 tarihinde rahatsızlandığını bildirmesi üzerine 112 komuta kontrol birimi aranmış, ambulanstaki görevliler hükümözlünün hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak kendisi iyi olduğunu beyan ederek


hastaneye gitmeyi kabul etmemiş, kendisine oksijen verilmiştir. COVID 19 ile ilgili bugüne kadar alınan
tedbirler kapsamında ceza infaz kurumumuzun rutin uygulaması olan dışarı ile hastane, duruşma veya ceza infaz kurumuna yeni girme şeklinde temas eden hükümlülerin 14 gün boyunca tekli odaya alınması
uygulamasına istinaden hükümözlü oksijen verilme işlemi sonrası tüm ihtiyaçlarını karşılayabileceği bahçesi bulunan yaklaşık 50 m2'lik tekli odaya verilmiştir. 24.08.2020 tarihinde yoğun nefes darlığı şikayeti olduğunu söylemesi üzerine tekrar 112 ekipleri çağırılmış ancak hükümözlü yine hastaneye gitmeyi reddetmiştir. Bunun üzerine hükümözlünün kaldığı koğuşa gerekli sağlık önlemleri alınarak kurum doktoru tarafından girilmiş,
muayenesi yapılarak reçete düzenlenmiş ve reçete haricinde revirde bulunan ilaçlardan da gerekli olanlar kendisine verilmiştir. Bunun haricinde kendisinin günlük genel durum takipleri yapılmıştır. 27.08.2020
tarihinde tekrar rahatsızlanması üzerine kurum doktoru tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi Dahiliye polikliğine acil olarak sevk edilmek istenmiştir. Ancak hükümözlü sevk olmak istemediğini söylemiş ve kendi rızası ile hastaneye gitmemiştir. Ayrıca hastaneye gitmek istemediğine dair dilekçe vermiş, bu durumda revir
görevlileri ve ceza infaz kurumu infaz koruma memurları tarafından tutanak altına alınmıştır. 29.08.2020


tarihinde saat 05:45 sıralarında hükümözlünün kalmakta olduğu odaya girildiğinde sandalyede hareketsiz bir şekilde oturur durumda olduğu görülmüş, herhangi bir tepki vermemesi üzerine 112 acil servis görevlileri
kuruma davet edilmiş, yapılan kontrollerde şahsın vefat ettiği anlaşılmıştır.
Adı geçen hakkında 29.08.2020 ve 30.08.2020 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi Klinik
Laboratuvarı tarafından COVID 19 tespiti amacıyla 2 adet PCR testi yapılmış ve sonuçları negatif olarak tespit edilmiştir. Cenazenin otopsi işlemi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığına gönderilmiş olup, otopsi sonucu henüz Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşmamıştır.
Müteveffanın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma ile ilgili bazı bilgi ve belgelerin basına ve sosyal
medya platformlarına sızdırılması ile ilgili soruşturmanın gizliliğini ihlal ve TCK'nın sair hükümleri
doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmış olup, bu tip haberlerin kasıtlı ve marjinal gruplar tarafından toplumda infial yaratmak amacıyla yapıldığı değerlendirilmektedir.
COVID 19 vakasının ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart tarihinden bu tarafa Sağlık Bakanlığı Bilim
Kurulu’nun tavsiyeleri ve Adalet Bakanlığı’mızın talimatları doğrultusunda salgınla mücadelede gerekli tüm tedbirler tarafımızdan titizlikle alınmış olup, bugüne kadar ceza infaz kurumumuzda herhangi bir hükümlü veya tutukluda COVİD 19 vakasına rastlanılmamıştır. Hükümlü ve tutukluların sağlıkları ile ilgili tüm tedbirler bugüne kadar alındığı gibi bugünden sonra da tarafımızdan hassasiyetle alınmaya devam edecektir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur."