Adalet Bakanlığı'ndan AYM'ye "Ceren Özdemir cinayeti" görüşü

Adalet Bakanlığı, Türkiye'yi sarsan Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine geçişi, firarı ve yakalanma sürecinde ihmali olduğu iddia edilen kamu görevlileriyle ilgili ailenin Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı bireysel başvuru kapsamında görüşünü bildirdiği öğrenildi.

Adalet Bakanlığı'ndan AYM'ye "Ceren Özdemir cinayeti" görüşü
Editör: adalet.tv
08 Haziran 2021 - 14:50
03 Aralık 2019 tarihinde Ceren Özdemir'i ölüren cezaevi firarisi Özgür Arduç hakkında ihmali bulunduğu iddiasıyla kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunu Ceren Özdemir'in ailesinin yaptığı öğrenildi. Ordu ve Rize Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı kamu görevlileriyle ilgili ayrı soruşturmalar yürütüp, olaya etki edecek düzeyde ihmal ve kusurları bulunmadığı değerlendirmesiyle takipsizlik ve kamu davası açılmasına gerek olmadığı kararları verdi. Ceren Özdemir'in ailesi, itirazlarının reddedilmesi sonrası Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yaparak, kamu görevlileri hakkında verilen takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığı yönündeki kararların iptalini talep ettiği öğrenildi.

AİLENİN İTİRAZI AYM'DE

Anayas Mahkemesi bireysel başvurunun incelenme sürecinde Adalet Bakanlığı'ndan ve Özdemir ailesinden görüşleri istendi. Bakanlık Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiği görüş yazısında başvurunun aşağıda belirtilen gerekçelerle incelenmesi gerektiğini bildirdi:

"Başsavcılıkların elim olayı aydınlatabilecek ve sorumluların tespitine yarayabilecek bütün delilleri toplayıp toplamadığı, soruşturmada varılan sonucun elde edilen tüm delillerin kapsamlı, nesnel ve tarafsız analize dayanıp dayanmadığı, olayın hangi koşullar altında meydana geldiğini ortaya koymaya elverişli soruşturmanın yürütülüp yürütülmediği, ilgili mevzuatın uygulanmasında açık ve bariz takdir hatası olup olmadığı, Özgür Arduç'un firarı konusunda ilgili personelin tutumunun yaşam hakkının ihlalini gerektirip gerektirmediği konusunun bilgi ve değerlendirmeler ışığında incelenmelidir."

KATİLİN AÇIK CEZAEVİNE SEVKİ

Adalet Bakanlığı Anayasa Mahkemesi'ne göndermiş olduğu görüş yazısında, Ceren Özdemir cinayetinde katil Özgür Arduç'un ceza infaz kurumu süreci, firarı ve yakalanma süreciyle ilgili kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığı konusunda Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü (CTE) Kontrolörler Kurulu Başkanlığı Başkontrolörü ve Teftiş Kurulu'nun inceleme yaptığını bildirdiği belirtildi. Hazırlanan 13 Aralık 2019 tarihli özel denetim raporunda katil Özgür Arduç için verilen iyi hal kararlarının, 'iyileştirme faaliyetleriyle ilgili tespitlerde bulunulmadan, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği hükümleri dikkate alınmadan verildiği, gerçek anlamda değerlendirme içermediği, sözde tespit sonucu' açık ceza infaz kurumuna ayrılma kararı verildiği tespit edildi.

Hazırlanan raporda, kurumun fiziki yapısı, personel sayısının yetersizliği, uzman ya da diğer görevli başına düşen mahkum sayısının fazla olması gibi tespitler de yapıldıği bildirildi. Belirtilen bu sorunlardan bağımsız olarak, sınırlı sayıda da olsa bazı hükümlüler için usulüne uygun işlem yapılmamış olması ve olumsuzluğun geneli etkilediği değerlendirmesi yapılarak, idarenin bu konuda zafiyet gösterdiği sonucuna varıldı. Raporda sorumlular hakkında işlem yapılmasının uygun olacağı değerlendirmesi yapılarak suç duyurusunda bulunulduğuda öğrenildi.

KUSUR VAR AMA CİNAYETE ETKİSİ YOK

Teftiş Kurulu'nun hazrılamış olduğu 24 Şubat 2020 tarihli raporunda ise kurum personelinin kusur ve eksikliklerinin sonuca etkisi olmadığı görüşü belirtildi. Raporda katil Özgür Arduç'la aynı koğuşta kalan hükümlüler tanık olarak dinlendiği, cinayet işlemesi beklenmeyen, disiplin cezası almaktan çekinen, sakin, uyumlu, zararsız biri olarak tanındığının ifade edildiği bildirildi. Katil Özgür Arduç hakkında, bugüne kadar verilen sağlık kurulu ve doktor raporlarında 'antisosyal sosyal kişilik bozukluğu' dışında herhangi bir akıl hastalığından söz edilmediği belirtilen raporda, iyi hal kararı verilmesine dayanak teşkil eden gözlem ve sınıflandırma formlarıyla, hükümlünün açık ceza infaz kurumuna nakli sırasında araştırma ve değerlendirme formlarının düzenlenmemesi veya bazı bölümlerinin boş bırakılmasının sonuca etkili olmadığınında tespiti yapıldı.

Sunulan raporda "Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin eylemlerinin ise haklarında disiplin cezası uygulanmasına gerektirecek ağırlıkta görülmediği kanaatine varılmıştır" ifaesi yer aldı.

KAMU GÖREVLİLERİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI VERİLDİ

Bakanlık görüş yazısında bu raporlarla Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Kalkandere Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cezaevi personeli ve kolluk personeli hakkında adli soruşturmalar yürütüldüğünü sonuç olarak, takipsizlik ve kamu davası açılmasına yer olmadığına karar verildiğini de bildirildi. Adalet Bakanlığı kamu personeliyle ilgili kusurlar nedeniyle ailenin tazminat davası açmadığına da vurgu yaptı.

AYM'nin konuyla ilgili vereceği karar merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıllarda açık cezaevine ayrılan hükümlülerin izinli olarak dışarıda işledikleri suçlardan dolayı, 01 Ocak 2021 tarihinde yeni tahliye sistemi ülke genelinde uygulamaya alınmış, hükümlülerin açık ceza infaz kurumuna ve denetimli serbestliğe ayrılmaları cezaevinden bağımsız bir kurul tarafından değerlendirilmeye başlanılmıştı.

YORUMLAR

  • 0 Yorum