Zabıt katibi nasıl olunur, ne iş yapar, kaç para maaş alır?

Adliyelerde görev yapan zabıt katipleri savcı, hâkim ve yazı işleri müdürlerinin vermiş oldukları görevleri yerine getirirler, genellikle bilgisayar üzerinden UYAP kanalı ile yazışma yaparlar. Sözleşmeli zabıt kâtibi maaşları 4250 - 4400 tl civarındadır. Zabıt katipliği ile ilgili en güncel bilgiler özel haberimizde.

Zabıt katibi nasıl olunur, ne iş yapar, kaç para maaş alır?
Editör: adalet.tv
24 Şubat 2021 - 12:48
ZABIT KATİPLİĞİ 2021 - 22 Şubat 2021 tarihi itibariyle Adalet Bakanlığı 13bin 202 yeni personel alımı duyurusunda bulundu. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklamasında "İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt kâtibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz." dedi. Personel alım ilanı 23 Şubat 2021 tarihli Resmî Gazete'de de yayımlandı. İlanda Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 3 bin 605 sözleşmeli zabıt kâtibi alımı gerçekleştirilecek. 2020 yılı KPSS puanı 70 ve daha üzeri olan kişiler başvurabilecekler. Başvuru yapacak adaylar e-Devlet üzerinden 23 Şubat ile 12 Mart tarihleri arasında saat 23.59'a kadar "turkiye. gov.tr" adresi üzerinden giriş yaparak, "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" ekranı kullanılarak gerçekleştirebilecekler. Başvuruları kabul edilen Zabıt Kâtibi adayları başvuru yaptıkları adliyelerin adalet komisyonlarınca uygulamalı sınava katılmaya hak kazananların listesi internet sitesinde duyurulacak. Uygulama sınavında başarılı olup da sözlü sınava katılmaya hak kazanan kişilerin listesi de yine aynı şekilde adalet komisyonunun bağlı olduğu adliyenin resmî sitesinde duyurulacak.

ZABIT KATİBİ KAÇ PARA MAAŞ ALIR?
Ülkemizde şu an sözleşmeli bir zabıt katibi 4250 - 4400 tl arasında değişen bir maaş almaktadır. Maaşlar her ayın 15'inde Vakıf Bankası üzerinden hesaplara yatırılmaktadır. Kadrolu zabıt katiplerinin maaşları 350-400 tl daha yüksektir. Eğitim durumu, askerlik, evlilik, çocuk sayısı, kıdem" vs. özel durumlar maaş üzerinde değişiklik sağlar.

ZABIT KATİBİ NE İŞ YAPAR?
Zabıt katipleri adliyeler içerisinde savcılık ve mahkemeleri olmak üzere 2 ana gurupta çalışırlar, ilçe adliyelerinde çalışan zabıt katipleri iş yükünün ve memur sayısının az olması nedeniyle aynı anda birden fazla birimde görev yapabilirler. Merkez adliyelerde görev yapan zabıt katipleri ise özellikle bir birimde uzun yıllar çalışarak uzmanlaşabilirler. Her birimin kendine özgü zorlukları ve kolaylıkları mutlaka bulunmaktadır. Adliyelerde mesai 8.30 - 17.30 arasındadır. Her birimde nöbet uygulaması bulunmaz, yani her zabıt katibi akşam mesaiden sonra, hafta sonları ve resmi tatillerde nöbet tutma zorunluluğu bulunmaz.

ZABIT KATİBİ BAŞVURU KOŞULLARI NELER?
-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
-KPSS'den en az 70 almış olmak,
-657 sayılı Kanunun 40. Maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınavın (lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS) yapıldığı yılın ocak ayının 1. günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak,
-Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş , askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
-657 sayılı Kanunun 48/1 - A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,
-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
-Kamu haklarından mahrum olmamak,
-Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
-Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.
Tüm bu sayılanların dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak.

ZABIT KATİPLİĞİ İÇİN UYGULAMALI SINAV NEDİR?
Zabıt Katipliği sınavında Adalet Komisyonunca belirlenen metinlerden ilk etapta adaylardan 3 dakika içerisinde hatasız 90 kelime yazma başarısı göstermeleri gerekmektedir. Bu uygulamalı sınava katılacak olanların kendi istekleri doğrultusunda F veya Q klavye ile sınava girme hakları vardır. Ayrıca 90 kelime barajını geçen adaylar arasında ilanda yayınlanan şartlar dahilinde çok yazandan az yazana doğru bir sıralama yapılmakta, barajı geçen adaylar sözlü mülakata girmeye hak kazanmaktadır. Klavye sınavında adaylar gruplar halinde sınavın yapılacağı salona alınarak her aday bir bilgisayar başına oturtulur ve gruplar halinde sınav başlangıç ve bitiş süreleri ayrı ayrı uygulanmaktadır. Bu nedenle Adalet.tv ailesi olarak adaylara önerimiz bu saatten sonra klavye değişikliği yapmamaları yani F klavye ile yazıyorsa çalışmalarına F ile devam etmeleri, Q klavye ile yazıyorsa Q ile devam etmeleridir. 90 kelime sadece bir baraj olduğundan hedefinizi yüksek tutmanız gerekmektedir. Klavye hız çalışmasına zaman kaybetmeden hemen başlanmalıdır. İnternet üzerinde klavye hız çalışması uygulamaları mevcut olup, düzenli bir şekilde ve zaman ayırarak yapılan bu çalışmalarda her gün bir önceki günden daha fazla kelime yazdığınızı fark edeceksiniz. Yazdığınız kelime sayısını ne kadar yüksek tutarsanız sınavda o kadar başarılı olursunuz.
Bir diğer husus ise stres. Çok iyi yazan adaylarda ne yazık ki sınav anında sınav stresine yenik düşerek başarısız olabiliyorlar. Bu konudaki tavsiyemiz ise sınav günü uykunuzu iyi almış olmanız,  gerginliğe sebep olacak her türlü durumdan uzak kalmanız, kendinizi "ben çalıştım emek verdim şimdi ise o çalışmalarımın hakkını verme zamanı, ben başarabilirim" gibi cümlelerle motive etmeniz.

ZABIT KATİPLİĞİ İÇİN SÖZLÜ SINAV NEDİR?
Uygulamalı sınavında barajı geçmiş ve başarılı olmuşsanız, sınavı düzenleyen adalet komisyonunca belirlenecek ileri bir tarihte mülakata girmeye hak kazanmışsınız demektir. Klavye sınavı başarı listesinde isminiz yayınlandıktan sonra komisyon tarafından sözlü sınav tarihinizde adliyenin resmi internet sitesinde duyurulacaktır. Sözlü sınavda sorulan sorular için belirli bir konu var demek çok doğru olmamakla birlikte genelde zabıt katipliğinin gerektirdiği mesleki bilgiler,  Atatürk İlke ve İnkılapları, genel kültür,  bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği gibi çeşitli konulardan sorular çıkabilir. Sözlü sınavda başarılı olan Zabıt Katibi adaylarının listesi yine adalet komisyonunca Adliyelerin resmi internet sitelerinde duyurulacaktır.

TÜM BU BİLGİLER IŞIĞINDA BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARIN, PERSONEL ALIM SAYISI FAZLA OLAN ADALET KOMİSYONLARINA BAŞVURMALARINI ÖNERİR VE TÜM ADAYLARA ŞİMDİDEN ÇALIŞMALARINDA KOLAYLIK, SINAVLARINDA BAŞARILAR DİLERİZ.
adalet.tv / eğitim servisi - özel haber