9'uncu yargı paketi ile kimler tahliye olacak?

9'uncu yargı paketi ile kimler tahliye olacak? sorusunun cevabını sizler için araştırdık.

9'uncu yargı paketi ile kimler tahliye olacak?
Editör: adalet.tv
13 Mayıs 2024 - 16:38
Reklam
Yakın zamanda TBMM'ye gelmesi beklenen 9'uncu yargı paketi üzerinde çalışmalar devam ediyor. Öğrenilen bilgiye göre paket ile ikinci kez mükerrirler 4/4'den 3/4 indirim oranı olacak şekilde lehe düzenlenecek.

İkinci kez mükerrir olan bütün cezalar için mahkemelerinden ek karar talep edilecek. Alınan ek kararlar ile yeniden müddetname tanzim edilecek ve şartları tutan hükümlüler açık ceza infaz kurumuna gönderilecek. Tahliye şartları tutanlar ise denetimli serbestlikten faydalanmak üzere tahliye edilecek.

Bu düzenleme ile binler hükümlünün açık cezaevine ayrılması / tahliye olması bekleniyor. Halen yargılaması devam eden veya temyiz aşamasında olan ikinci kez mükerrirler de lehe olacak şekilde gerekçeli kararlarının hüküm kısımları için mahkemeler tarafından ek karar verilerek düzeltme yapılcak.

Yargı paketinde ikinci kez mükerrir dışında diğer hükümlülerin tahliyesini ilgilendiren bir bilgi şu an için yer almıyor.

Taslak metinden 2. kez mükerrirleri ilgilendiren kısım:
5275 sayılı Kanunun 108’inci maddesinin ikinci fıkrasına ise “İkinci defa tekerrür halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz” cümlesi eklenirken, üçüncü fıkrasında yer alan “durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.” ibaresi “durumunda birinci fıkradaki koşullu salıverilme süreleri uygulanır.” şeklinde değiştirildi ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak, süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı dörtte üç olarak uygulanır.” cümlesi eklendi.

Taslakta bu düzenlemenin gerekçesi ise şu ifadeler ile anlatıldı:

"Dünyanın birçok ülkesinde hükümlülerin mahkum oldukları hapis cezalarının bir kısmı ceza infaz kurumlarında, kalan kısmı ise topluma uyum sağlamaları amacıyla ceza infaz kurumları dışında infaz edilmektedir. Şartlı tahliye ya da koşullu salıverilme olarak nitelendirilen bu müessese, ülkelerin ceza ve infaz politikalarına göre farklı koşul ve sürelerle uygulanmaktadır.

Örneğin, İngiltere, Finlandiya, İtalya ve Polonya’da kural olarak hapis cezalarının yarısı ceza infaz kurumlarında infaz edilmekte iken, bu oran Belçika’da üçte bire kadar düşmektedir. Ülkemizde kural olarak hapis cezalarının yarısı, bazı suçlar bakımından ise üçte ikisi veya dörtte üçü ceza infaz kurumunda infaz edilmektedir. Bununla birlikte, ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda hükümlü, cezasının tamamını ceza infaz kurumunda infaz etmekte ve koşullu salıverilmemektedir. Bu durum, verilen cezanın neticeleri bakımından adaletsiz bir sonuç doğurduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Maddenin 2. fıkrasında yapılan düzenlemeyle, maddenin üçüncü fıkrasıyla ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilen hükümlülere koşullu salıverilme imkânı tanınması nedeniyle infaz adaletinin sağlanması ve hakkaniyete uygun bir sonucun ortaya çıkması amacıyla ikinci defa mükerrirler hakkında ikinci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmektedir.

Böylelikle 2. kez tekerrür halinde koşullu salıverilme süresinin hesaplanması bakımından ikinci fıkra hükümleri dikkate alınmayacaktır. Maddenin 3. fıkrasında yapılan düzenlemeyle, hakkında 2. kez tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilen hükümlülerin dış dünyaya uyum sağlamaları ve rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkân tanınmaktadır.

Değişiklikle, bu hükümlülerin koşullu salıverilmesi bakımından birinci fıkradaki koşullu salıverilme sürelerinin esas alınacağı ancak, süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranının dörtte üç olarak uygulanacağı kabul edilmektedir. Buna göre, ikinci defa tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının, müebbet hapis cezasının otuzüç yılının, birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki yılının, süreli hapis cezasının ise dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak infaz edilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

 • 4 Yorum
 • Esma çekmiş
  1 ay önce
  31 temmuz yasası anayasaya aykırı
 • Ahmet Kaya
  1 ay önce
  31 temmuz yasasında suç tarihi baz alınmalı suçları aynı tarihte işleyen iki insandan biri disaridayken diğeri hapise giriyor ellerinde olmayan sebepten dolayı cezası geç gelenler var
 • Çiğdem Gürdal
  1 ay önce
  31 temmuz yasası düzeltilmeli adaletsizlik suç tarihi baz alınmalı
 • Davud
  1 ay önce
  Suç işle işle tahliye ol, tam Ortadoğu ülkesiyiz.