Yeni tahliye sistemi ile erkenden açık cezaevine ayrılmak mümkün mü?

Kapalı ceza infaz kurumlarında cezalarını infaz eden hükümlüler belirli bir sürenin ardından şartları tutuyor ise açık ceza infaz kurumlarına nakil olurlar. Açık ceza infaz kurumuna ayrılmak için belli bir süre kapalı ceza infaz kurumunda kalmak gerekir. Ancak bu durum her dosya, her suç için farklılık gösterebilir. Peki erkenden açık ceza infaz kurumuna ayrılmak mümkün mü?

Yeni tahliye sistemi ile erkenden açık cezaevine ayrılmak mümkün mü?
Editör: adalet.tv
19 Ocak 2021 - 17:37 - Güncelleme: 19 Ocak 2021 - 23:46
YENI İNFAZ SISTEMINDE ERKEN AÇIK CEZA İNFAZ KURUMUNA ERKEN AYRILMA 
Bilindiği üzere Türk Ceza İnfaz Sisteminde 7242 sayılı kanun ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazi Halkında Kanunun 89. Maddesinde değişikliğe gidildi
.
Açık cezaevinin kapalı ceza infaz kurumuna göre onlarca fazla imkanı ve iyi yanı vardır. Kapalı cezaevlerinde cezalarını infaz edenler bir an önce açık cezaevine arılmak isterler. Açık cezaaevlerinde telefonla görüşme, izin hakkı, sosyal imkanlar vs onlarca durum kapalı ceza infaz kurumları ile mukayese edilmeyecek kadar fazladır.
Artık hükümlüler ceza infaz kurumunda kaldığı süre bir bütün olarak değerlendirilecek..
Yeni infaz sisteminde iki ayrı İdare ve Gözlem Kurulu görev yapacak.

1. Kurul mevcut ceza infaz kurumu içerisinde görevli yönetici ve uzmanlardan oluşan kurul. Bu kurulda cezaevi müdürü, ikinci müdür, idare memuru, cezaevi doktoru, psikolog, pedagog, sosyal çalışmacı, sosyolog, öğretmen, sorumlu infaz ve koruma başmemuru bulunmaktadır.
2. Özel kurul ise cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği cumhuriyet savcısı, yukarıda belirtilen kurul üyeleri ve izleme kurulu üyesi, aile ve çalışma sosyal politikalar bakanlığı ve sağlık bakanlığından birer uzman üye ile oluşturulan bir kuruldur.

Bu sistem ile birlikte cezaevi dışından birer uzmanda hem cezaevleri hakkında bilgi sahibi olacağı gibi hemde cezaevindeki hükümlüleri tanıma fırsatı olacaktır. Onlar hakkında tahliye, açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestlik sistemini ile cezasını infaz edilmesi yönünde karar verecek. Ancak her hükümlü hakkında değil, on yıl üzeri hapis cezasi alan, terör ve örgütlü suçlardan hüküm alanlar, uyuşturucu, kasten öldürme ve cinsel suçlardan hüküm giyenler hakkında tahliye, açık ceza infaz kurumuna ayrılma veya denetimli serbestlik aracılığıyla cezasının infaz edilmesi için iyi hal kararı verecek..

AÇIK CEZAEVİNE AYRILMA HER SUÇ İÇİN FARKLI DEĞERLENDİRİLİR

Bu sistem ile kamuoyunda olumsuz olayların yaşanmaması için önemli bir gelişme olmaktadır. Ancak bu sistemin başından sıkı tutularak yürütülmesi gereken bir sistem olduğu biliniyor.

Bu sistemin getirdiği bir diğer yenilik ise erken açık ceza infaz kurumuna ayrılmayı hak etmek. Evet açık ceza infaz kurumuna ayrılma şartları yönetmelikte belirtilmiştir. Bu yönetmelikte belirtilen süreden daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilir.

Kapalı ceza infaz kurumundayken açık ceza infaz kurumuna ayrılma öncesinde hükümlü hakkında 6 ayda bir yapılan gelişim puanı. Bakanlık tarafından belirlenen (örneğin 70) eşik puanın üzerinde bir puan almış ayrıca idare ve gözlem kurulnca erken iyileştirme gösterdiği kanaatine varılan iyi halli hükümlü hakkında  idare ve gözlem kurulu tarafından kapalı ceza infaz kurumunda kalması gereken toplam sürenin onda birine kadar daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılmaya karar verilir.

Örnek: Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama (188/3)
Suç tarihi: 01.01 2014
Ceza miktarı: 15 yıl 
İndirim oranı: 1/3
İnfaza başlama tarihi: 01 Ocak .2016
Hakederek tahliye: 01 Ocak 2031
Koşullu salıverilme tarihi: 01 Ocak 2026
Kapalı Cik'de kalma süresi: 29 Ağustos 2017 (1 yıl 6 ay: 545 gün)
Açık cik ayrılma tarihi: 01 Ocak 2021 (şartlı tahliye tarihine 5 yıl kala)
DS ayrılma tarihi: 01 Ocak 2025 

Buna göre üç değerlendirme sonucunda iyileşme puanı 80 olarak belirlenen ve idare ve gözlem kurulunca erken iyileştiğine karar verilen hükümlü kapalı ceza infaz kurumunda geçirmesi gereken toplam cezanın 1/10'luk kısmı olan 55 gün daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrilabilecektir.

Yeni sistemde adalet.tv ailesi olarak kendini geliştiren iyi halli olarak cezasını infaz eden kişi erken olarak toplumla bütünleşmesi sağlanması için önemli bir gelişme olmaktadır. 7242 sayılı kanun ile yapılan değişikler sonucu açık ceza infaz kurumuna ayrılma yönetmeliği mevcut düzenleme ile uyumlu olmadığından en kısa süre de gerekli düzenlemelerin yapılmasını temennisi ile yeni iyi hal sisteminin hayırlı olmasını dileriz.
adalet.tv / özel haber