Yazı işleri müdürü göreve iade edilirken zabıt katibi olarak atandı, mahkeme kararı bozdu

Zabıt katibi atamasında AYM’den ihlal kararı çıktı. Yazı işleri müdürüyken görevden alınıp iade edildiğinde ise zabıt katibi olarak mesleğe başlatılan mağdurun şikayeti AYM’ye taşındı.

Yazı işleri müdürü göreve iade edilirken zabıt katibi olarak atandı, mahkeme kararı bozdu
Editör: adalet.tv
30 Temmuz 2022 - 13:34
Anayasa Mahkemesi (AYM), terör örgütü üyeliğinden yargılanıp delil yetersizliğinden beraat eden yazı işleri müdürü A.T.’nin zabıt katibi olarak atanmasını, “özel hayata saygı hakkının ihlali” olarak kabul etti. AYM kararı ışığında yapılacak yeniden yargılamada, başvurucu A.T.’nin yönetici olarak görevlendirilmesinin yolu açılabilecek.

Bilindiği üzere ülkemizde iç yargı yollarında vatandaşların son başvuru hakkı Anayasa Mahkemesine yapılabiliyor. AYM’den sonra ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru hakları mevcut.

AYM'NİN KARARININ GERKEÇESİ

AYM’nin emsal kararında özetle şu ifadeler yer aldı: Somut olayda, başvurucunun daha önceki görevi olan yazı işleri müdürlüğüne atanma talebini reddeden idare ve derece mahkemeleri kararlarında, yalnızca anılan kanun hükmünün tekrarlanmasıyla yetinildiği görülmektedir.

Söz konusu kararlarda, başvurucunun kamu görevinden çıkarılmadan önceki görevine iade edilmesine engel teşkil edecek hukuki ve fiilî bir zorunluluk bulunduğu da gösterilmemiştir. Bu durumda düzenlemenin kanunilik şartını sağlamadığı sonucuna varılmıştır.

Başvurucunun Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan özel hayata saygı hakkının ihlal edildiğine Karar verilmesi gerekir.
Reklam

YORUMLAR

  • 1 Yorum