Yargıtay Başkanı: "Toplumun temelleri, iyi işleyen bir yargı sistemi ile korunabilir"

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Özgürlük, adalet ve toplumsal barış gibi hepimizin üzerine titrediği toplumun temelleri, iyi işleyen bir yargı sistemi ile korunabilir" ifadesini kullandı.

Yargıtay Başkanı: "Toplumun temelleri, iyi işleyen bir yargı sistemi ile korunabilir"
Editör: adalet.tv
06 Aralık 2021 - 17:30
Uluslararası belgelerde, çağdaş toplumun adalete ilişkin beklentilerinin karşılanması konusunda yüksek mahkemelerin açıklık ve duyarlılık göstermelerinin öneminin vurgulandığını aktaran Akarca, "Bu nedenle yüksek mahkemeler, adaletin genel işleyişine ilişkin en doğru ve zengin bilgilere sahip olup, en isabetli gözlemleri yapabilecek konumdadırlar. Edindikleri bu bilgileri ve yargının genel işleyişine ilişkin çözüm önerilerini tüm adalet aktörleri ve toplumla paylaşarak, adalet politikalarına katkı sağlamalıdırlar" ifadesini kullandı. Başkan Akarca, uluslararası alandaki gelişmelerin, yargı sisteminin etkin, verimli ve makul sürede işlev gösterebilmesinin gün geçtikçe artan önemini ortaya koyduğunu açıkladı.
 
Mehmet Akarca, temyiz mahkemelerinin görevinin, sadece verilen kararların hukuka uygunluğunu incelemekle sınırlı olmadığını, hukuki güvenliğin ve öngörülebilirliğin sağlanması, bu yolla gereksiz dava açılmasının veya kanun yoluna başvuruların önlenmesi, adli kalitenin yükseltilmesi, halkın yargıya duyduğu güvenin artırılması gibi görevleri de bulunduğunu belirtti.
 
Temyiz mahkemelerinin modern dünyanın yüklediği sorumlulukları yerine getirebilecek teknik ve fiziki altyapıya sahip olması gerektiğini de belirten Mehmet Akarca, yakın tarihe kadar temyiz mahkemelerine özgü uluslararası bir hukuki çerçevenin bulunmadığını kaydetti. Bu konunun, mahkemeler, yargı sistemi veya adalete ilişkin uluslararası metinlerde farklı yönlerden ele alındığını aktaran Yargıtay Başkanı Akarca, "Çeşitli uluslararası metinlerde dağınık şekilde bazı standartlar bulunmakta ise de bütünsel ve sistematik bir şekilde münhasıran temyiz mahkemelerine ilişkin bir hukuki çerçeveye ihtiyaç duyulduğu açıkça ortadadır” ifadesini kullandı.
 
Konuyla ilgili 2 Eylül 2021 günü Yargıtay’da "Temyiz Mahkemelerinin Mükemmeliyet İlkeleri" sempozyumu düzenlendiğini hatırlatan Akarca, "Yüksek mahkemelerin ve ülke başsavcılıklarının hiçbir ayrımcılık yapmaksızın, insan haklarına ve temel özgürlüklere saygıyı artırma konusunda uluslararası iş birliğini sağlama çabasının bir sonucu olarak tespit edilen bu ilkeler, kısa sürede yaygınlaşmış ve küresel yargı için de önemli bir referans kaynağı olmuştur… Bu yenilenme ve dünyadaki temyiz mahkemeleri arasında en iyi uygulama örneklerini geliştirme çabası gün geçtikçe ivme kazanarak devam etmektedir" ifadesini kullandı.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum