Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurularına ilişkin ilan

Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurularına ilişkin ilan Adalet Bakanlığı resmi interenet sitesinden yayınlandı.

Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurularına ilişkin ilan
Editör: adalet.tv
09 Eylül 2021 - 12:40
Bilindiği üzere 30 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2021 Adalet Bakanlığı Uzlaştırmacı Sınavı ve 31 Temmuz 2021 tarihinde yapılan Uzlaştırmacı Ek Sınavı sonuçlarına göre, başarı sonuçları, 20 Ağustos 2021 tarihinde, Daire Başkanlığımızın resmî internet sitesinde açıklanmıştır.

Yazılı sınavda başarılı olan adayların; 09 Eylül 2021 - 23 Eylül 2021 tarihleri arasında,
Yönetmeliğin 48 inci maddesine göre uzlaştırmacı siciline kayıt başvuruları alınacaktır.

Sicile kayıt; adayın Daire Başkanlığımıza elektronik ortamda başvurması ve şartları
taşıdığının anlaşılması halinde yapılacaktır.
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, “Uzlaştırmacı siciline kayıt olma
şartları” kenar başlıklı 48 inci maddesinde;

“(1) Sicile kayıt başvurusu, Daire Başkanlığına elektronik ortamda başvurmak suretiyle
yapılır.
(2) İlgilinin, uzlaştırmacı olarak görev yapmak istediği ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığı ile iletişim bilgilerini içerir başvuru dilekçesine;
a) Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası,
b) Mezuniyet belgesi ile hukuk fakültesi mezunları dışındakiler için not dökümüne
ilişkin belgenin onaylı örneği,
c) Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf,
ç) Varsa kayıtlı olunan oda, çalışılan kurum ve kuruluşun isimleri,
d) Uzlaştırmacı eğitiminin tamamlandığını gösterir katılım belgesinin aslı veya onaylı
örneği,eklenir.
(3) Uzlaştırmacı siciline kaydedilebilmek için;
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Tam ehliyetli olmak,
c) Avukatlar yönünden baroya kayıtlı olmak,
ç) Hukuk öğrenimi görmüş kişiler yönünden üniversitelerin hukuk fakültelerinden
mezun olmak veya hukuk ya da hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal
bilgiler, idari bilimler, iktisat, maliye alanlarında veya polis akademisinde en az dört yıllık
yüksek öğrenim yapmış olmak,
d) Kasten işlenmiş bir suçtan mahkûm olmamak,
e) Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak,
f) Uzlaştırmacı eğitimini tamamlamak ve yazılı sınavda başarılı olmak,
g) Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da geçici olarak
yasaklanmamış olmak, gerekir.
(4) Sicile kayıt için başvuruda bulunacak kişinin fiilen yürütmekte olduğu asıl
mesleğinin ilgili mevzuatında, uzlaştırma faaliyetini yürütmesine engel bir hüküm
bulunmamalıdır.
(5) Üçüncü fıkrada sayılan sicile kayıt şartlarını taşıdığı anlaşılan ve belgelerinde
eksiklik bulunmayan başvuru sahipleri uzlaştırmacı siciline kaydedilir. İlgililerden, şartları
taşımadığı anlaşılan veya verilen bir aylık süreye rağmen eksik belgelerini sunmayan başvuru sahiplerinin sicile kaydı yapılmaz.
(6) Başvurular hakkında geliş tarihinden veya eksik belgenin ikmalinden itibaren iki ay
içinde karar verilerek ilgilisine de tebliğ edilir.
(7) Belge eksikliği nedeniyle sicile kayıt talebi reddedilen kişiler eksik belgeleri ikmal
ederek yeniden sicile kayıt için başvuruda bulunabilirler.
(8) Uzlaştırmacı, üçüncü fıkrada sayılan şartlarla ilgili olarak, kendisine ait bilgilerde
meydana gelen her türlü değişikliği bir ay içinde, varsa belgesi ile birlikte Daire Başkanlığına bildirmek zorundadır.
(9) Sınavda başarılı olanların sınav sonuçları, yenileme eğitimlerini de tamamlamak
şartıyla, sicile kayıt yaptırıncaya kadar geçerliliğini korur.”
Hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla;
Ceza Muhakemesinde Uzlaştırma Yönetmeliğinin, uzlaştırmacı siciline kayıt olma
şartlarını düzenleyen 48 inci maddesindeki şartları taşıyan ve Uzlaştırmacı Siciline kayıt
olmak isteyen ilgililerin; e-devlet şifresi, e-imza veya mobil imza ile
uzlastirmaci. uyap. gov. tr/ adresinden Uzlaştırmacı Portal’a giriş yaparak;

- Sicil başvuru formu butonunu seçmek,
- Portal’da istenilen bilgileri doğru, güncel ve eksiksiz olarak doldurmak,
- Son altı ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğrafını sisteme yüklemek,
Suretiyle Başkanlığımıza başvurularını yapmaları gerekmektedir. Fiziki başvuru
kabul edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT:Uzlaştırmacı Portal üzerinden yapılacak sicil kayıt başvurularında;
Sisteme yüklenecek fotoğraf, ilgilinin adına düzenlenecek “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı”nda ve
şahsi sicil dosyasında kullanılacağından, burada yer alan fotoğrafın; son 6 (altı) ay içerisinde, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak çekilmiş olması gerekmektedir. Yükleyeceğiniz resmin yüksekliği: 1024px, genişliği: 768px olmalıdır.
Fotoğrafa ilişkin ayrıntılı bilgiler Uzlaştırmacı Sicil Başvuru Kılavuzunda detaylı bir şekilde
anlatılmıştır.
uzlastirmaci. uyap. gov. tr/ main / destek / uzlastirmaci _ sicil _ basvuru _ kilavuzu. pdf
Uzlaştırmacı siciline kayıt başvurusu esnasında;
Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak isteyen adayların;
- “Dosya almak istiyorum” seçeneğini işaretlemeleri,
- Uzlaştırmacı olarak görev yapmak istedikleri 3 farklı ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığını seçmeleri,
Zorunludur.

NOT: Adaylar belirlemiş oldukları tercihlerinden biri olan ağır ceza mahkemesi
Cumhuriyet başsavcılığı listesine kaydedilecek olup, mümkün olduğunca ilk tercih yerlerine
kayıt edileceklerdir.

Uzlaştırmacı olarak fiilen görev almak istemeyip, sadece uzlaştırmacı siciline kayıt olmak isteyen adayların ise;

“Dosya almak istemiyorum” seçeneğini işaretlemeleri gerekmektedir. Bu kişiler,
şartları taşımaları hâlinde yalnızca uzlaştırmacı siciline kaydedilecek; ancak herhangi bir ağır ceza mahkemesi Cumhuriyet başsavcılığı listesinde yer almayacaklardır.
Uzlaştırmacı siciline kayıt şartlarını taşıyan ve sicile kayıtları yapılan
uzlaştırmacılarauzlaştırmacı kimlik kartı verilecektir...

Uzlaştırmacı Siciline Kayıt Başvurusu sırasında her adayın “Uzlaştırmacı Kimlik Kartı” için Türkiye Vakıflar Bankası Çağlayan Şubesi Lazarus Bilişim hesap ismi ile ilgili hesaba 25.00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) yatırması gerekmektedir. Ücret yatırılırken açıklama kısmında; adayın Türkiye Cumhuriyeti Kimlik numarası, adı ve soyadı ile iletişim numarasının belirtilmesi zorunludur. Dekontun Uzlaştırmacı Portalı’na yüklenmesine ya da Daire Başkanlığına gönderilmesine gerek bulunmamaktadır. Sicile kayıtları yapılanlara uzlaştırmacı kimlik kartı, uzlaştırmacı belgesiyle birlikte teslim edilecektir.
Reklam

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Hatice Atalay
    8 ay önce
    Sn. Yetkili, kimlik kartı için EFT ile hesaba para göndereceğim, fakat hesap adı uyumsuz diye geri dönüyor. AÇDB.nı aradım, hesap adını vermiyorlar, EFT işlemlerinde IBAN ile birlikte hesabın adının da yazılması isteniyor. Lazarus Bilişim olarak internette aradım, 2 yerde tam adı yazıyor, bu isimleri deneyeceğim. Daie Başk.da telefona cevap veren kişi ilk benim bu sorunu bildirdiğimi söyledi, dilekçe ile başvurun, dedi. Karşılaşanlar varsa bilgilendirme rica edeceğim. Saygılarımla