Türk-İslam Devleti: Karahanlılar

Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk devlet olan Karahanlılar hakkında editörümüz tarafından hazırlanan yazımız sizlerle.

Türk-İslam Devleti: Karahanlılar
Editör: ne nedir
07 Ocak 2022 - 01:14
Karahanlılar - Karahanlılar, Karahanlılar dönemi, Karahanlılar döneminde neler oldu, Karahanlı hükümdarı, Karahanlı dönemi özellikleri.

Bilge Kül Kadir Han tarafından kurulan Karahanlılar Devleti, Orta Asya'da İslamiyet'i kabul eden ilk Türk Devleti'dir. Kurucusu ve halkı Türk'tür. Resmi dili Türkçe'dir. Bundan dolayı devletin ömrü uzun olmuştur.
Afrasyab Devleti, Hakaniye Devleti, İlighanlar ve Buğrahanlar olarak da bilinirler.
Hükümdarlarına ilig, kara, han, aslan gibi ünvanlar verilmiştir.
Resmi dilleri Türkçedir ve Uygur Alfabesi'ni kullanmışlardır.
Ribat adı verilen kervansaraylar bu dönemde yapılmıştır. Normal kervansaraydan farklıdır ribatlar. Yol güvenliğini sağlamanın yanı sıra dini yayma merkezi ve gazi sığınak merkezi haline gelmiştir.

İlk Türk-İslam Medresesi olan Semerkant Medresesi bu döenmde açılmıştır.
Karahanlı Devleti, boyların bir araya gelmesiyle oluşmuştur. Bunların hepsi türk boylarıdır. Karluk, Yağma, Çiğil, Tuhsi, Argu gibi boyların bir araya gelmesiyle oluşmuştur.
Resmi din olarak İslamiyet'in kabul edilmesi ise Satuk Buğra Han zamanında olmuştur. Bundan sonra Abdülkerim ismini almıştır ve el-gazi, el-mücahit olarak bilinir.
En parlak dönem ise Yusuf Kadir han ile yaşanmıştır.

Türk tarihinin ilk hastanesi olan bimaristanlar Karahanlılar tarafından kurulmuştur.
Türk-İslam tarihinde ilk posta teşkilatını kuran Karahanlı Devleti'dir.
Gaznelilerle komşu olan ve sık sık çatışan Karahanlı Devleti bir süre sonra doğu ve batı olarak ayrılmıştır.
En önemli hükümdarlarından biri olan Tamgaç Buğra Han(Uluğ Kara Han olarak da bilinir.) eğitime oldukça önem vermiştir ve burslu eğitimi başlatmıştır.
Dünya tarihinde ilk bursulu eğitimi başlatan Tamgaç Buğra Han'dır. Kutadgu Bilig eseri Tamgaç Buğra Han'a sunulmuştur.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum