Tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişiler ile ilgili olarak hangi işlemler yapılmaktadır?

Haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişiler ile ilgili olarak hangi işlemler yapılmaktadır?

Tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişiler ile ilgili olarak hangi işlemler yapılmaktadır?
Editör: adalet.tv
06 Haziran 2024 - 10:11
Reklam
Haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişiler ile ilgili olarak hangi işlemler yapılmaktadır?
Hakkında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişi denetimli serbestlik müdürlüğüne başvurduğunda ilgili sağlık kurumuna beş gün içerisinde müracaat etmek üzere sevk edilir. Sağlık kurumunca yapılan tedavi programına uyulması halinde tedavi bitiminde denetimli serbestlik müdürlüğünce Cumhuriyet savcılığı tarafından belirlenen denetim süresi içerisinde rehberlik ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilir. Yükümlünün tedavi programına uymaması ve/veya uyuşturucu madde kullanmaya devam etmesi halinde ise hakkında kamu davası açılmak üzere dosyası kapatılarak Cumhuriyet başsavcılığına gönderilir.

Haklarında tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen kişilerin tedavisi nasıl yapılmaktadır?
Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ve bulunduranlar hakkında mahkemelerce veya Cumhuriyet savcılıkları tarafından tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilmektedir. Bu kişilerin tedavileri, Sağlık Bakanlığının 25 Mart 2015 tarih ve 2015/11 sayılı Genelgesi kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı Alkol ve Madde Tedavi Merkezlerinde (AMATEM’lerde) ve diğer yetkili sağlık kuruluşlarında yapılmaktadır.

Haklarında denetimli serbestlik kararı verilen kişiler yurt dışına çıkabilir mi?
Kişi hakkında başka bir suçtan dolayı mahkeme veya hâkim tarafından yurt dışına çıkamama adli kontrol tedbiri verilmediyse ve denetimli serbestlik kararı kapsamında belirlenen yükümlülüklerini aksatmaması koşuluyla kişinin yurt dışına çıkmasına engel bir durum bulunmamaktadır.

Denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinde denetim ve takip işlemleri nasıl yapılmaktadır?
Denetimli serbestlik altında bulunan yükümlülerin toplum içinde izlenmesi, denetimi ve takibi, denetim bürosunda görevli denetimli serbestlik memurları tarafından yerine getirilir. Denetim ve takipte kollukla işbirliği de yapılır. Yükümlü hakkında belirlenen tedbirin türüne, denetimin yoğunluğuna, suçun özelliğine ve yükümlünün durumuna göre, geceleri ve hafta sonlarını da kapsayacak şekilde denetim yapılır. Yükümlülerin denetim ve takibinde elektronik cihazlar kullanılabilir. Yükümlülerin müdürlüklere girişlerinde gerek duyulması halinde üstleri aranabilir, alkol kontrolü yapılabilir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum