TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması Nasıl Gerçekleşir

Türk Ceza Kanunu'nun yer bakımından uygulanması hususunda kanun maddeleri.

TCK'nın Yer Bakımından Uygulanması Nasıl Gerçekleşir
Editör: adalet.tv
06 Ekim 2020 - 20:05

Bir vatandaşın yurtdışında suç işemesi veya ülkemiz sınırları içerisinde suç işlemesi ile ilili bütün hususlar Türk Ceza Kanunu'nun 8, 9 ve 10. maddelerinde açıkça belirtilmiştir.
Madde 8- (1) Türkiye'de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır. Fiilin kısmen veya tamamen Türkiye'de
işlenmesi veya neticenin Türkiye'de gerçekleşmesi halinde suç, Türkiye'de işlenmiş sayılır.
(2) Suç;a) Türk kara ve hava sahaları ile Türk karasularında,
b) Açık denizde ve bunun üzerindeki hava sahasında, Türk deniz ve hava araçlarında veya bu araçlarla,
c) Türk deniz ve hava savaş araçlarında veya bu araçlarla,
d) Türkiye'nin kıt'a sahanlığında veya münhasır ekonomik bölgesinde tesis edilmiş sabit platformlarda veya bunlara
karşı,
İşlendiğinde Türkiye'de işlenmiş sayılır.


Yabancı ülkede hüküm verilmesi
Madde 9- (1) Türkiye'de işlediği suçtan dolayı yabancı ülkede hakkında hüküm verilmiş olan kimse, Türkiye'de
yeniden yargılanır.
Görev suçları
 Madde 10- (1) Yabancı ülkede Türkiye namına memuriyet veya görev üstlenmiş olup da bundan dolayı bir suç
işleyen kimse, bu fiile ilişkin olarak yabancı ülkede hakkında mahkûmiyet hükmü verilmiş bulunsa bile, Türkiye'de yeniden


yargılanır.
Yer bakımından Uygulanması bu maddelere göre uygulanır.