TCK 81, TCK 82 ve TCK 83 maddeleri ve infaz durumları

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) 81, 82 ve 83 maddeler kasten öldüme suçuna verilen cezaların niteliğini ve miktarını tanımlar. İnfaz aşamasında bu suçlar lehe düzenlemelerden hep muaf tutulmuştur.

TCK 81, TCK 82 ve TCK 83 maddeleri ve infaz durumları
Editör: adalet.tv
27 Haziran 2020 - 00:03
TCK 81, TCK 82 ve TCK 83 maddeleri kasten öldürme suçu olup, infaz aşamasında uzun yıllardır bu suçu işleyenlere indirim veya lehe düzenleme yapılmamıştır. İnfaz yasasında 2016 ve 2020 yıllarında yapılan kapsamlı düzenlemerde hep istinai suçlardan sayılmıştır. TCK 81, 82 ve 83 maddelerinden ceza alanlar infaz aşamasında 2/3 indirim oranı uygulanırlar. Denetimli serbestlikten faydalanacağı süre ise 1 yıldır.
Kişi TCK 81, 82 ve 83'den ceza almış ve bununla birlikte başka basit suçlar veya infaz düzenlemelerinden faydalanan suçlar işlese bile Denetimli Serbestlik yasasından faydalancağı süre 1 yıldır. Suçu işleyen kişi 15 yaşından küçük ise 15 yaşına kadar cezaevinde geçirdiği 1 gün 3 gün sayılır, 15-18 yaş aralığında ise 18 yaşını doldurana kadar cezaevinde geçirdiği süre 1 gün 2 gün sayılacak şekilde lehe olarak müddetname tanzim edilir.
(Suç tarihi 01/06/2005 öncesi ise indirim oranı istisnai olarak 1/2 + ayda 6 gün lehe olarak uygulanır.)

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) 81, 82, 83 maddelerine verilen cezalar aşağıda belirtilmiştir.
Madde 81 - (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

NİTELİKLİ HÂLLER

Madde 82 - (1) Kasten öldürme suçunun;
a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,
i) (Ek bend: 29/06/2005-5377 S.K./9.mad) *1* Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
j) Kan gütme saikiyle,
k) Töre saikiyle,
İşlenmesi hâlinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

KASTEN ÖLDÜRMENİN İHMALİ DAVRANIŞLA İŞLENMESİ

Madde 83 - (1) Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

(2) İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için, kişinin;
a) Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,
b) Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması, gerekir.

(3) Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum