TCK 25, Meşru savunma ve zorunluluk hali

Meşru müdafaa olarak bilinen TCK 25 maddesi ile ilgili bütün detaylar.

TCK 25, Meşru savunma ve zorunluluk hali
Editör: adalet.tv
25 Ağustos 2020 - 13:23
Türk Ceza Kanununda bazı durumlarda fiili işleyen kişiye ceza verilmez. Bunun yasal dayanağı TCK 25. Maddesidir. TCK 25. Maddesi ile Meşru Müdafa halleri açıkça belirtilmiştir.
Madde 25- (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.
(2) Gerek kendisine gerek başkasına ait bir hakka yönelik olup, bilerek neden olmadığı ve başka suretle korunmak olanağı bulunmayan ağır ve muhakkak bir tehlikeden kurtulmak veya başkasını kurtarmak zorunluluğu ile ve tehlikenin ağırlığı ile konu ve kullanılan vasıta arasında orantı bulunmak koşulu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.
Reklam