TCK 229 maddesi, Dilencilik suçu ve cezası

Ülkemizde dilencilik kanunen suçtur ve Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezası ile cezlandırılır.

TCK 229 maddesi, Dilencilik suçu ve cezası
Editör: adalet.tv
07 Şubat 2021 - 16:58
TCK'nın 229 maddesi ile dilencilik suçuna ilişkin esaslar açıkça belirtilmiştir. Ülkemiz yasalarında çocukları dilendirmek suç olarak kabul edilir ve hapis cezası ile cezalandırılır. Dilencilik suçundan verilen hapis cezası 3 yılın altında ise açık ceza infaz kurumunda infaz edilir. Dilencilik suçu için infaz aşamasında 1/2 indirim oranı uygulanır. Bu suç, organize suç örgütü kapsamında işnemiş ise 2/3, terör örgütü kapsamında işlenmiş ise 3/4 indirim oranı uygulanır.

Dilencilik Suçunun TCK'daki Yeri
Madde 229- (1) Çocukları, beden veya ruh bakımından kendini idare edemeyecek durumda bulunan kimseleri dilencilikte araç olarak kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suçun üçüncü derece dahil kan veya kayın hısımları ya da eş tarafından işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında artırılır.
(3) Bu suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmiş olması halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.
Reklam