TCK 228, Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu

Kumar oynanması için yer temin etmek Türk Ceza Kanununda suç teşkil etmektedir.

TCK 228, Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu
Editör: adalet.tv
11 Ağustos 2020 - 11:38

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak suçu TCK'da 228 maddesi ile cezalandırılmıştır. TCK 228 maddesi ile verilen cezalar infaz edilirken 1/2 indirim oranı uygulanır ve infaz aşamasında uygulanacak denetim süresi 3 yıldır. TCK 288 maddesi ile verilen cezaların tam metni aşağıda gösterilmiştir.
Madde 228- (1) Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden
aşağı olmamak üzere adlî para cezası ile cezalandırılır.
(2) Çocukların kumar oynaması için yer ve imkan sağlanması halinde, verilecek ceza bir katı oranında artırılır.