TCK 185, 186, 187 maddeleri ve infaz edilme durumu

Türk Ceza Kanu'nda (TCK) 185, 186 ve 187 maddeleri ile "Zehirli madde katma" suçlarına verilen cezalar belirtilmiştir. Bu suçların işlenmesi durumunda verilecek cezalar ve infaz aşamasındak kaideler aşağıda belirtilmiştir.

TCK 185, 186, 187 maddeleri ve infaz edilme durumu
Editör: adalet.tv
13 Haziran 2020 - 14:37
Zehirli madde katma. TCK 186, 186 ve 187 maddelerine verilen cezalar aşağıda belirtilmiş olup, bu suçların işlenmesi halinde alınan cezalara infaz aşamasında uygulanacak indirim oranları şu şekildedir. Bu suçlar 01/06/2005 tarihinde önce işlenmiş ise 1/2 + ayda 6 gün indirim oranı uygulanır, 01/06/2005 tarihinden sonra işlenmiş ise 1/2 indirim oranı uygulanı. Denetimli Serbestlik'den faydalanacağı süre 3 yıl olarak belirlenmiştir.
 Madde 185- (1) İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir.
(2) Yukarıdaki fıkrada belirtilen fiillerin dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak işlenmesi halinde, üç aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti
Madde 186- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde bozulmuş, değiştirilmiş her tür yenilecek veya içilecek şeyleri veya ilaçları satan, tedarik eden, bulunduran kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne kadar adlî para cezası verilir.
(2) Bu suçun, resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.
Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma
 Madde 187- (1) Kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç üreten veya satan kimseye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve adlî para cezası verilir.
(2) Bu suçun tabip veya eczacı tarafından ya da resmi izne dayalı olarak yürütülen bir meslek ve sanatın icrası kapsamında işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum