TCK 182 maddesi, Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu

Çevreyi kirletmek suçtur ve Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezası ile cezalandırılır. Çevrenin kirletilmesine neden olanlar TCK 182 maddesi kapsamında ceza alırlar.

TCK 182 maddesi, Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu
Editör: adalet.tv
23 Temmuz 2020 - 16:40

Türk Ceza Kanunu'nda (TCK 182) Çevrenin taksirle kirletilmesine ilişkin bütün hususlar açıkça belirtilmiş olup, bu suça verilen cezalar 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezaları ile cezalandırılar. Bu suçtan ceza alanlar için infaz aşamasında 1/2 indirim oranı uygulanır ve Denetimli Serbestlik'den faydalanacağı süre 3 yıldır. TCK 182 maddesi İnfaz aşamasında bütün indirmlerden faydalanır.

Çevrenin taksirle kirletilmesi suçu:

Madde 182- (1) Çevreye zarar verecek şekilde, atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya verilmesine taksirle neden olan kişi, adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu atık veya artıkların, toprakta, suda veya havada kalıcı etki bırakması halinde, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(2) İnsan veya hayvanlar açısından tedavisi zor hastalıkların ortaya çıkmasına, üreme yeteneğinin körelmesine, hayvanların veya bitkilerin doğal özelliklerini değiştirmeye neden olabilecek niteliklere sahip olan atık veya artıkların toprağa, suya veya havaya taksirle verilmesine neden olan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.