TBMM, Cezaevi izinlerinin uzatılmasına sıcak bakıyor

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan açık cezaevi izinleri ile ilgili açıklama geldi.

TBMM, Cezaevi izinlerinin uzatılmasına sıcak bakıyor
Editör: adalet.tv
21 Ekim 2020 - 12:12

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan açık ceza infaz kurumları ile ilgili bir açıklama daha geldi.
Naci Bostancı, açık ceza infaz kurumlarında cezalarını infaz eden hükümlülere, koronavirüs pandemisi şartları sebebiyle verilen ikişer ay izin uygulamasının, uzatılabileceğini belirtti. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Adalet Bakanlığı'na verilen yetki süresinin kasım ayında dolacağını belirten Naci Bostancı, "TBMM, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor" diyerek düşüncesini belirtti.

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler, virüsün kendilerine bulaşmaması için, Adalet Bakanlığı'nın dünyaya örnek olacak uygulaması ile evlerine izine gönderilmişti. Bu uygulama ile koronavirüsün ceza infaz kurumlarında yayılmasının önüne geçilmişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, açık ceza infaz kurumlarında ceza infaz kurumlarında ikişer ay süreyle izin verme yetkisiyle ilgili basına açıklamalarda bulundu. Naci Bostancı, pandemi nedeniyle açık ceza infaz kurumu hükümlülerinin evlerinde geçirdiği izin sürelerinin uzatılacağını vurguladı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de izinlerin uzatılmasına sıcak baktığının altını çizen Bostancı şöyle konuştu: "Meclis pandemi dolayısıyla Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'na, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı'nın açık cezaevinde bulunan mahkumların pandemi şartlarında ikişer ay izinli sayılmasına ilişkin geçmişte yetki vermişti, kasım sonu itibarıyla bu yetki doluyor. Meclis, pandemi ortamı devam ettiği için yeniden bu yetkinin verilmesine sıcak bakıyor."

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILMA SÜRECİ NASIL OLMUŞTU ?

5275 sayılı yasaya eklenen geçici 5. maddesi uyarınca koronavirüs salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık cezaevlerine ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler ve 106. madde veya diğer kanunlar uyarınca denetimli serbestlik tedbirinden yararlanan hükümlüler, 31/05/2020 tarihine kadar izinli sayılır. Salgının devam etmesi hâlinde bu süre, Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında iki ayı geçmemek üzere üç kez uzatılabilir. Bu fıkra uyarınca izinli sayılanlar hakkında 95 ve 97. madde hükümleri uygulanır.

AÇIK CEZAVİNDE İZİN KULLANAMAYANLAR KİMLER ?

Koronavirüs salgının başlaması ve ardından 7242 sayılı kanun ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (infaz düzenlemesi) ile açık cezaevlerinde kalan hükümlüler izne gönderilmiş ve halen izinli olarak evlerinde kalmaktadırlar.
Ancak açık cezaevlerinde cezalarını infaz edip, izine çıkamayan hükümlülerde mevcut. Bu hükümlüler özel izne dahi gidememektedirler.
7242 sayılı kanun ile 5275 sayılı CGTİHK'ye eklenen Geçici 9/6. maddesinde "Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Dördüncü Kısım Dördüncü, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlar, Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamına giren suçlar ve örgüt faaliyeti (ORG. 220) kapsamında işlenen suçlar hariç olmak üzere, toplam hapis cezası 10 yıldan az olanlar 1 ayını, 10 yıl ve daha fazla olanlar ise 3 ayını kapalı ceza infaz kurumunda geçirmiş olan iyi hâlli hükümlülerden ilgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmalarına bir yıl veya daha az süre kalanlar, talepleri hâlinde açık cezaevlerine gönderilebilirler.

Bu hükümlüler, açık cezaevlerinde barındırılır. İlgili mevzuat uyarınca açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya, 5. fıkrada belirtilen süreler içinde hak kazandıkları takdirde beşinci fıkra uyarınca izinli sayılırlar. Beşinci fıkrada belirtilen sürenin tamamlanmasından sonra ise açık cezaevlerine ayrılmaya hak kazanıp kazanmadıklarına bakılmaksızın, 95. Madde de düzenlenen izin hakkından yararlanırlar. Bu fıkra hükmü 31/12/2020 tarihine kadar uygulanır." hükmüne istinaden;
Bu madde ile açık cezaevi hükümlülerin izne gitmesi sonucu açık cezaevindeki zorunlu işlerin yürütülmesi için kapalı cezaevinde kalıp yönetmelikte belirtilen sürelere 1 yıl kala olanlar talep etmeleri halinde açık cezaevine nakilleri gerçekleşir.

Geçici madde ile Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde belirtilen sürelere ilave 1 yıl verilmiştir. Talep etmeleri halinde örneğin hırsızlık suçundan koşullu salıverilmesine 5 yıl kala açık ceza infaz kuruma ayrılırken 31/12/2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 6 yıl kala açık hakkı doğmuştur.
Mevzuatta belirtilen süreden bir yıl kala açık cezaevine ayrılanlar yönetmelikte hak kazandığı süreye kadar herhangi bir izin hakkı yoktur. İzin hakları yönetmelikte belirtilen süreyi doldurunca izin hakkına sahiptirler aksi takdirde izinden faydalanamazlar.
NOT: Açık cezaevlerinde sadece hükümlüler bulunmaktadır. Bu izinlerden tutuklular faydalanamaz.