Ruhsatsız silah taşımak suçundan 2 yıl hapis cezası aldım, cezaevinde ne kadar yatarım?

Ruhsatsız silah taşımak ülkemiz kanunlarına göre suç teşkil etmektedir. Ruhsatsız silah taşıyanların cezaevinde yatacağı süreyi sizler için uzman hukuk ekibimiz hesapladı. (6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan genellikle 1 yıl 8 ay veya 2 yıl hapis cezaları verilmektedir)

Ruhsatsız silah taşımak suçundan 2 yıl hapis cezası aldım, cezaevinde ne kadar yatarım?
Editör: adalet.tv
31 Mart 2021 - 13:13

Ruhsatsız silah taşımak suçundan ceza alanlar, bu cezaları 3 yılın altında ise açık ceza infaz kurumuna giderler ve cezalarını burada infaz ederler, 3 yılın üzerindeki cezalar ise kapalı ceza infaz kurumunda infaz edilir. Şartları uygun olduğu zaman açık ceza infaz kurumuna nakil gönderilir.

Ruhsatsız silah taşımak suçundan genellikle 1 yıl 8 ay veya 2 yıl hapis cezaları verilmektedir. Ruhsatsız silah taşımak suçu infaz tarihi boyunca bütün indirimlerden faydalandırılarak, istisnai suç kapsamına alınmamıştır. 2016 yılında çıkartılan 671 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 2020 yılında çıkartılan 7242 sayılı yasa bu konuda verilecek en güzel örnektir.

RUHSATSIZ SİLAH TAŞIMAK SUÇU İNDİRİM ORANLARI
Ruhsatsız silah taşımak suçundan mahkeme tarafından verilen hapis cezası infaz edilirken İnfaz savcılığı tarafından tanzim edilen müddetnamede indirim oranları uygulanır. Peki nedir bu indirim oranları?

Suç tarihi 01 Haziran 2005 öncesi için: 1/2 + ayda 6 gün indirim oranı,
Suç tarihi 01 Haziran 2005 sonrası için: 1/2 indirim oranı,
Suç Organize Suç Örgütü kapsamında işlenmiş ise (mafya): 2/3 indirim oranı,
Suç silahlı Terör Örgütü kapsamında işlenmiş ise: 3/4 indirim oranı,
Suç 1. kez mükerrir ise: 2/3 indirim oranı,
Suç 2. kez mükerirr ise: indirim oranı uygulanmaz. (Suçu işleyen kişi cezanın tamamını yatar)

Ruhsatsız silah taşıma ile ilgili gerekçeli kararlarda genellikle aşağıda şekilde ceza verilir:
“6136 Sayılı Yasaya Muhalefet suçundan sabit olan eylemine uyan 6136 Sayılı Yasa'nın 13/1 maddesi gereğince suçun işleniş şekli, suç konusunun önem ve değeri, sanığın güttüğü saik ve amaç ve suçun işlenmesindeki diğer özellikler dikkate alınarak sanığın takdiren asgari hadden uzaklaşılarak teşdiden 2 YIL HAPİS ve 60 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, Sanığın duruşmalardaki hal ve tavrı, fiilden önceki ve sonraki davranışları lehine taktiri indirim sebebi kabul edilerek TCK 62/1 maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS ve 50 GÜN ADLİ PARA cezası ile cezalandırılmasına...”

ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN (13. MADDE)

Bu Kanun hükümlerine aykırı olarak ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alan veya taşıyanlar veya bulunduranlar hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adlî para cezasına (APC) hükmolunur.

Ateşli silahın, bu Kanunun 12. maddesinin dördüncü fıkrasında sayılanlardan olması ya da silâh veya mermilerin sayı veya nitelik bakımından vahim olması halinde 5 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 500 günden 5.000 güne kadar adlî para cezasına (APC) hükmolunur.

Bu Kanunun 12. maddesinin 4. fıkrasında sayılanlar dışındaki ateşli silahın 1 adet olması ve mutat sayıdaki mermilerinin ev veya işyerinde bulundurulması halinde verilecek ceza 1 yıldan 2 yıla kadar hapis ve 25 günden 100 güne kadar adlî para cezasıdır.

Ateşli silahlara ait mermilerin pek az sayıda bulundurulmasının veya taşınmasının mahkemece vahim olarak takdir edilmemesi durumunda hükmolunacak ceza 6 aya kadar hapis ve 100 güne kadar adlî para cezasıdır.

Kuru sıkı tabir edilen ses veya gaz fişeği ya da benzerlerini atabilen tabancayı, teknik özelliklerinde değişiklik yaparak öldürmeye elverişli silah haline dönüştüren kişi, bu maddenin 1. fıkrası hükümlerine göre cezalandırılır.
adalet.tv / özel haber


Reklam