Nöbetçi memura sokağa çıkma yasağı cezası verilir mi?

Polis ekipleri trafından sokağa çıkma yasağı olduğu bir gün, görevi başındaki nöbetçi memura yazılan idari para cezası kafaları karıştırdı.

Nöbetçi memura sokağa çıkma yasağı cezası verilir mi?
Editör: adalet.tv
29 Nisan 2021 - 21:52
Aydın'da hastanede görevli bir hemşire, sokağa çıkma yasağının olduğu bir gün dışarıda iken polis ekipleri tarafından idari para cezası yazıldı. Zor şartlar altında görevini ifa eden polis memurlarının son dönemde gereksiz trafik cezaları, maske cezaları ve sokağa çıkma yasağı cezaları kamuoyundan fazlasıyla tepki toplamakta. Yukarıda anlattığımız örnekteki hemşire, tarafına yazılan cezaya itiraz ederek iptalini talep etti.

Yargıtay 19. Ceza Dairesi ise idari para cezasının iptaline karar vererek cezayı bozdu. Anlaşılacağı üzere basit bir olay polis ekipleri tarafından anlayış gösterilmediği için Yargıtay'a kadar iş yükü olarak uzamaktadır.

Yargıtay gerekçeli kararına nöbet çizelgesinde ismi geçen hemşireye ceza yazılamayacağını, CMK'nın 309/4-d maddesi uyarınca kararın bozulmasına ve idari para cezasının kaldırılmasına karar verdiği anlaşıldı.

CMK 309 MADDESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Madde 309 – (1) Hâkim veya mahkeme tarafından verilen ve istinaf veya temyiz
incelemesinden geçmeksizin kesinleşen karar veya hükümde hukuka aykırılık bulunduğunu
öğrenen Adalet Bakanlığı, o karar veya hükmün Yargıtayca bozulması istemini, yasal nedenlerini belirterek Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı olarak bildirir.
(2) Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, bu nedenleri aynen yazarak karar veya hükmün
bozulması istemini içeren yazısını Yargıtayın ilgili ceza dairesine verir.
(3) Yargıtayın ceza dairesi ileri sürülen nedenleri yerinde görürse, karar veya hükmü
kanun yararına bozar.
(4) Bozma nedenleri:
a) 223.maddede tanımlanan ve davanın esasını çözmeyen bir karara ilişkin ise, kararı
veren hâkim veya mahkeme, gerekli inceleme ve araştırma sonucunda yeniden karar verir.
b) Mahkûmiyete ilişkin hükmün, davanın esasını çözmeyen yönüne veya savunma hakkını
kaldırma veya kısıtlama sonucunu doğuran usul işlemlerine ilişkin ise, kararı veren hâkim veya mahkemece yeniden yapılacak yargılama sonucuna göre gereken hüküm verilir. Bu hüküm, önceki hükümle belirlenmiş olan cezadan daha ağır olamaz.
c) Davanın esasını çözüp de mahkûmiyet dışındaki hükümlere ilişkin ise, aleyhte sonuç
doğurmaz ve yeniden yargılamayı gerektirmez.
d) Hükümlünün cezasının kaldırılmasını gerektiriyorsa cezanın kaldırılmasına, daha hafif bir cezanın verilmesini gerektiriyorsa bu hafif cezaya Yargıtay ceza dairesi doğrudan hükmeder.
(5) Bu madde uyarınca verilen bozma kararına karşı direnilemez.

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Sürücü
    1 hafta önce
    Eline fırsat geçtimi içindeki bütün egolarını tatmin etmek isteyeni derhal kamu görevinden uzaklaştıracaksın.