Mühürde sahtecilik ve Mühür bozma suçu

Türk Ceza Kanunu ile Mühürde sahtecilik ve Mühür bozma suçları TCK 202 ve TCK 203 maddeleri ile kanunlaştırılmıştır.

Mühürde sahtecilik ve Mühür bozma suçu
Editör: adalet.tv
12 Kasım 2020 - 00:46
Türk Ceza Kanunu 202 ve 203 maddeleri ile Mühür konulu suçlara verilen cezalar etaylı olarak belirtilmiştir. Mühürde sahtecilik ve Mühür bozma suçları, Resmi belgede sahtecilikten ayrı olarak kanunlaştırılmıştır. Resmi belgede sahtecilik bambaşka bir konu ve suç unsurudur.
Mühürde sahtecilik ve Mühür bozma suçları için denetim süresi 3 yıldır. İnfaz aşamasında indirim oranı ise; 01/06/2005 öncesi için 1/2 + ayda 6 gün, 01/06/2005 sonrası için ise 1/2'dir. Bu suç Organize suç örgütü kapsamında işlenirse 2/3 indirim oranı, Terör örgütü kapsamında işlenir ise 3/4 indirim oranı olarak hesap edilir.

Mühürde sahtecilik
 Madde 202- (1) Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Başbakanlık tarafından kullanılan mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Kamu kurum ve kuruluşlarınca veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca kullanılan onaylayıcı veya belgeleyici mührü sahte olarak üreten veya kullanan kişi, bir yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Mühür bozma
Madde 203- (1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket eden kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.