Miras Hukukundan Doğan Dava Türleri

Miras davalarında dikkat edilmesi gereken hususları sizler için araştırdık. Miras davalarında yapılacak yanlışlıklar ciddi sonuçlar doğurabilir. Miras davalarında avukat seçimi haberimizde.

Miras Hukukundan Doğan Dava Türleri
Editör: adalet.tv
28 Nisan 2022 - 21:15

Miras Hukukundan Doğan Dava Türleri

Miras davası açılması vefat eden şahsın geride bıraktığı tüm maddi değere haiz para, taşınmaz vs. malların mirasçılarınca paylaşımında yaşanan anlaşmazlıklar sonrası gidilen hukuki çözüm metotlarından biridir. Türk Medeni Kanunu, Tapu Kanunu ve Borçlar Kanunu kapsamında verilen hükümlerle sonuçlandırılan miras davaları değişik çeşitlerde açılabiliyor. Miras davası nasıl açılır benzeri soruları ve karışık süreçler konusunda bilgi vermek, dava dilekçesini teslim edip davayı açmak ve davayı yakından takip etmek amacıyla avukatlık hizmetine gereksinim duyuluyor. Miras davası açısından mirasçılar tarafından;
 • Tenkis davası
 • İstihkak davası
 • Veraset belgesi iptal davası
 • İzale-i Şuyu ve Taksim davaları
 • Tapu iptal davaları
 • Miras sözleşme iptal davası
Bu ve bunun benzeri dava çeşitlerinde oluşan sorunlarda avukatlık hizmetleri alınarak bir çözüme gidilmesi mümkün oluyor. Bu nedenle de miras davalarına bakan izmir avukatları büyük önem kazanıyor. Herkes en iyi miras davası avukatlarını merak ediyor.

İzmir Miras Avukatlık

İzmir’de miras davası avukatları konusunda en iyi bilgiyi adalet.tv üzerinden bulabilirsiniz. Sitede İzmir’de yer alan avukatlar hakkında bilgiler yer alıyor. Avukatlara ait iletişim bilgileri, hangi adalet sarayında çalıştıkları vb. bilgiler yer alıyor. Miras davalarına bakan ve bu konuda uzman olan avukatları da yine site üzerinden bulmanız mümkün.

Miras Davası Kapsamına Giren Durumlar Nelerdir?

Oldukça uzun süren davalar içinde yer alan miras davaları, mirasçıların miras paylaşımında anlaşmazlık yaşarsa açılabilirken dava kapsamında ve araştırılması gereken konular şurada özetlenebilir;
 • Muris tarafından bırakılan miras malların toplam değeri
 • Muris ile mirasçılar arasında miras reddinin olup olmadığı
 • Muris tarafından mirastan men olan bir mirasçı olup olmadığı
 • Yasal mirasçıların hangi şahıslar olduğu ve her birine ne kadar pay kaldığı
 • Mirasçılardan herhangi biri ya da üçüncü şahısların mirastan mal kaçırma yapıp yapmadığı
 • Miras bırakan şahsın sağlığında mirasçılardan birine devir işlemi yapıp yapmadığı
Bu gibi durumlar incelenerek miras davasının nihai sonucunun elde edilmesi yoluna gidilir.

Miras Davası Çeşitleri Nelerdir?

Miras Hukukunun büyük kapsama sahip olması sebebiyle açılacak miras davalarında davaya konu olan durumların nedenlerine göre değişik çeşitte miras davaları açılabiliyor. Miras Hukuku açısından en çok karşılaşılan miras davası çeşitleri aşağıda sıralanabilir;
 • Davalarda bırakılan saklı bölüşümlerin çok olduğuna itiraz etme amacıyla açılan Miras Hukuku Tenkis davaları
 • Miras sözleşmesinde yaşanan ayrılıklar sebebiyle açılabilen Miras sözleşmesinin iptal edilme davası
 • Mirasçıların hak talep edene karşı hakkını koruması amacı ile açılabilen Miras İstihkak Davaları
 • Mal kaçırma hususunda açılan Muris Muvazaası Tapu Tescil ve İptal Davası
 • Murisin ölümü sonrası veraset kağıdında yer almayan mirasçıların açtığı Veraset Belgesinin İptali Davaları
 • Miras sözleşmesi ya da vasiyet nedeniyle mirastan men edilme nedenli açılan Mirasçılıktan Çıkarmanın iptal davaları

Bu dava türleri hukukta miras davaları kapsamına girer. Bu davalar miras davalarına bakan avukatlar tarafından çözülür.
İzmir’de Miras Davası
İzmir’de miras davası türlerinin herhangi birinde bir avukat arıyorsanız ya da miras davaları hakkında son gelişmeleri takip etmek ve değişen yasal düzenlemelere bakmak istiyorsanız adalet.tv sitesini ziyaret ederek istediğiniz bölüme tıklayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Ülkemizde hukuk alanında en kaliteli hizmet veren ve her türlü bilgiyi bulabildiğiniz bir site olup birçok hukukçu tarafından sıklıkla ziyaret edilmektedir.
İzmir’de olup mirasla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman en iyi miras davası avukatlarına buradan ulaşmanız mümkün. Dava süreçleri hakkında bilgiye ulaşmak için de yine adalet.tv sitesi ülkemizdeki en iyi web sitelerinden biri olacaktır.

Kaynak: Miras avukatı

 


Reklam

YORUMLAR

 • 0 Yorum