Memur maaşlarındaki bazı doğal artışların sendikal kazanım sanılması

Toplu sözleşmenin ardından memurların alacağı zam oranı ve diğer maddeler netleşti. Ocak maaş hesabı yapılırken bazı olağan artışların sendikal kazanım gibi lanse edilmesi sosyal medya üzerinde tepkiye neden oldu.

Memur maaşlarındaki bazı doğal artışların sendikal kazanım sanılması
Editör: adalet.tv
02 Eylül 2021 - 12:22
Hükümet ile yetkili sendikalar arasında geçtiğimiz günlerde varılan anlaşma sonucu önümüzdeki iki yıl için memurların alacağı zam oranı belli olmuş ve sözleşme metni Resmî Gazete’de yayınlanmıştı. Ocak 2022 maaşı hesabını yapanların maaşlara her yıl yansıması beklenen doğal artışları da sendikal kazanım gibi lanse etmesi memurların tepkisini çekti.

Adalet Bakanlığında görev yapan memurlar için Ocak 2022 maaşı baz alınırsa en önemli kazanımın yüzde 5 zam ve Adalet Tazminatına yapılacak iyileştirme olarak belirtebiliriz. Bugün hükümet ile masaya bu haberi yazan editörümüz veya bu haberi okuyan sizler otursanız hükümetin size zam teklifi en az yüzde 2,5 olur. Biraz pazarlığın ardından bu oran yüzde 3’ü görür. Bu durumda sendikaların aldığı yüzde 5 zam oranını sizlerin değerlendirmesine bırakıyoruz. Adalet Bakanlığı personelleri için Adalet Tazminatı kazanımı değerlidir. Bu konuda sendikalara teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ancak sözleşmeli memurlar bu haktan faydalanamıyor, sözleşmeli memur sayısı ise kadrolu memur sayısına oranla ciddi bir seviyededir.

Sendikal kazanım olarak lanse edilen bazı doğal artışlar:

Enflasyon farkı
Enflasyon farkı sendikal bir kazanım değildir. Ülkemizdeki enflasyon durumundan kaynaklı olarak maaşınızda meydana gelen erimenin enflasyon farkı olarak “memuru koruma” amaçlı bu farkın maaşınıza yansıtılmasıdır. Bu doğal bir süreç olup devletimizin verdiği bir haktır. Bu hakkın verilmemesi sendikal kayıp olur, verilmesinin kazanım olarak belirtilmesi hususunda kimseyi ikna edemezsiniz.

Aile yardımı
Aile yardımında yaşanan artış her yıl doğal olarak yapılmaktadır. Bu artış asgari ücrete göre belirlenir. Aile yardımı devletimizin verdiği doğal bir haktır. Sendikalarla bir ilgisi bulunmamaktadır.

Kıdem aylık
Kadrolu memurların her yıl kademelerinde 1 puan, 3 yıl da bir ise derecelerinde 1 puan artış olur. Bu artış maaşlara cüzi olarak yansıtılır. Belli bir süre çalışan memurun maaşında önemli oranda bir artış olur. Bu artış sendikal bir kazanım değildir, devletimizin verdiği doğal bir haktır.

Ek gösterge
Maaş bordrosunda gelirler kısmında yer alan “ek gösterge” seçeneği bazı memurlarda sıfır, bazı memurlarda ise ek göstergesine bağlı olarak bir miktar para yer almaktadır. Bu miktar ve yıllar içerisinde artması derece ve kademe ile alakalı bir durum olup devletimizin verdiği bir doğal haktır. Sendikalar ile ilgili bir kazanım değildir.

Asgari geçim indirimi
Asgari geçim indirimi uygulaması, 5615 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 2. maddesiyle 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 32. maddesi, 01 Ocak 2008 tarihinden geçerli olmak üzere başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

Madde 32- Ücretin gerçek usulde vergilendirilmesinde asgari geçim indirimi uygulanır. Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için yüzde 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için yüzde 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk 2 çocuk için yüzde 7,5 üçüncü çocuk için yüzde 10, diğer çocuklar için yüzde 5'idir. Gelirin kısmi döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınır. Asgari geçim indirimi, bu fıkraya göre belirlenen tutar ile 103. Maddedeki gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine uygulanan oranın çarpılmasıyla bulunan tutarın, hesaplanan vergiden mahsup edilmesi suretiyle uygulanır. Düşüm yapılacak kısmın fazla olması halinde iade yapılmaz.

Madde 32’de açıkça belirtildiği üzere, asgari geçim indirimi tutarı çalışanın ödeyeceği gelir vergisinden düşülmektedir. Basit bir dille anlatmak gerekirse asgari geçim tutarı maaşa ilave edilmez. Ancak, çalışanın o ay için ödeyeceği bir gelir vergisi varsa, mahsup yapılacağı için maaşta, eksilen gelir vergisi miktarınca bir artış yaşanmaktadır.
Maaş hesabı yaparken bu durumu sendikal kazanım gibi lanse etmek yanlıştır. Bu hak da devletimizin verdiği bir haktır. Ayrıca memurlara yapılan yan, ek ödemelerin çoğunun emekli maaşına hiçbir etkisi bulunmamaktadır.
adalet.tv / özel haber
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum