Konutta infaz ve kamu yararına çalışma

Konutta infaz ve kamu yararına çalışma konuları özel haberimizde.

Konutta infaz ve kamu yararına çalışma
Editör: adalet.tv
06 Haziran 2024 - 10:09
Reklam
 Cezanın konutta infazı nedir? Kimler hapis cezasını konutta çekebilir?
Kişi hakkında adli mercilerce; 
a) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 110/2,
b) 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A,
c) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 109/3-j maddelerinden biri kapsamında karar verilmesi halinde ilgili mevzuata göre bu ceza veya tedbirlerin tamamı ya da bir kısmı konutta infaz edilebilir.

Kamuya yararlı işlerde ücretsiz olarak çalıştırılma cezası nedir?
Denetimli serbestlik kapsamında kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılma, Türk Ceza Kanunu’nun 50/1-f maddesi gereğince mahkemeler tarafından verilen seçenek yaptırım, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesi gereğince belirlenen kamuya yararlı bir işte çalıştırılma yükümlülüğü ya da yine aynı Kanunun 106/3 maddesi gereğince adli para cezasının ödenmemesi halinde verilen kararlar arasında yer almaktadır. Kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararları kapsamında yükümlülerin denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından denetim ve takipleri gerçekleştirilmek suretiyle toplum içinde kamuya yararlı işlerde (ağaçlandırma, bahçe işleri, çevre düzenleme, boya, tadilat, temizlik işleri, vb.) ücretsiz olarak çalıştırılmaları sağlanmakta; bu yolla toplumsal katılım ile hükümlünün iyileştirilmesi, topluma hizmet etmesi ve toplumla bütünleşmesi desteklenmektedir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasında günde en az ve en fazla kaç saat çalışılabilir?
Haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 50/1-f maddesi gereğince kamuya yararlı bir işte çalıştırma yaptırımı kararı verilen kişilerin kamu hizmeti cezasının infazında dört saat çalışma bir gün sayılır. Hükümlü günde en az iki, en çok sekiz; haftada en az on dört, en çok kırk saat çalıştırılır. Kamu hizmeti cezasının infazı, toplam ceza süresinin iki katını geçemez. Suça sürüklenen çocuklar hakkında kamu hizmeti cezası kararı verilmişse, kamu hizmeti cezasının infazında hükümlünün çalışmaya başlayacağı tarihteki yaşı dikkate alınır. On sekiz yaşını tamamlayıncaya kadar çalışılan her iki saat bir gün sayılır.
Haklarında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 105/A maddesi kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlüler denetimli serbestlik altında geçireceği toplam sürenin üçte birini kamuya yararlı bir işte çalışmak suretiyle tamamlar. Çalışma süreleri günde dört, haftada 20 saat olarak belirlenir.

Hükümlünün tebliğ olunan ödeme emri üzerine adli para cezasını ödememesi nedeniyle hakkında Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 106/3 maddesi kapsamında Cumhuriyet savcısının kararı ile ödenmeyen kısma karşılık gelen gün miktarı hapis cezasına çevrilerek hükümlünün iki saat çalışması karşılığı bir gün olmak üzere kamuya yararlı bir işte çalıştırılmasına karar verilmesi halinde günlük çalışma süresi en az iki saat ve en fazla sekiz saat olacak ve haftada 40 saati geçmeyecek şekilde denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezasında gece çalışılabilir mi?
Kamuya yararlı bir işte çalışma cezası; hükümlünün özel durumu, denetim imkânı ve çalıştırılacak iş dikkate alınarak gece de yerine getirilebilir.

Kamuya yararlı bir işte çalıştırma cezası bittikten sonra aynı kamu kurumunda bu sefer ücretli olarak çalışılmaya devam edilebilir mi?
Kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bittikten sonra, kişinin aynı kurumda çalışması; çalışılan kurumun ihtiyaç duyması, kurum mevzuatında bulunan personel alım şartlarını taşıması ve çalışılan kurumun uygun görmesi halinde mümkün olabilir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum