Kimler Açık Cezaevine ayrılamaz?

Kapalı ve Açık ceza infaz kurumları arasında önemli farklar bulunmaktadır. Açık ceza infaz kurumları sosyal imkanların daha fazla olduğu kurumlardır. Her hükümlü açık cezaevine ayrılamaz. Açık cezaevine ayrılamama nedenleri neler? Açık cezaevine ayrılamama detaylarını araştırdık.

Kimler Açık Cezaevine ayrılamaz?
Editör: adalet.tv
28 Ocak 2021 - 16:17

Kapalı ceza infaz kurumların cezalarını infaz edenlerin hemen hemen hepsi Açık ceza infaz kurumuna geçmek ister. Çünkü açık ceza infaz kurumlarında sosyal imkanlar ve çalışma alanı daha fazladır. Örneğin kapalı cezaevinde haftada 1 kez 10 dakika olmak üzere daha önce bildirdiği kişiyle telefon ile konuşma hakkı olan bir hükümlünün, açık cezaevinde telefonla konuşma hakkı sınırsızdır. İstediği zaman istediği kişiyi telefonla arayabilir. Bunun gibi yüzlerce hak açık cezaevlerinde mevcuttur.

Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinde bütün hususlar detaylı olarak belirtilmiştir. Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca kimlerin açık ceza infaz kurumuna ayrılamayacağı da belirtilmiştir. Ancak kamuoyunda yanlış bilinen bir konuya açıklık getirelim, tutuklu ve hükümözlü cezası henüz kesinleşmemiş kişilere denir. Yani tutuklular ve hükümözlüler cezaları kesinleşip hükümlü olana kadar asla açık cezaevine ayrılamazlar. Bu konuda ulusal ve yerel basında haberler yayınlanırken genellikle yanlış bilgiler verilir. Açık cezaevine ayrılmak için en temel şartlardan biri ise açık cezaevinde çalışabilir durumda olmaktır. (adalet.tv / bilgi servisi)

AÇIK CEZAEVİNE AYRILAMAYACAK HÜKÜMLÜLÜERİN LİSTESİ

MADDE 8 - (Değişik: Resmî Gazete - 22 Ağustos 2015 tarih 29453 sayısı)
(1) Kapalı kurumlarda bulunan hükümlülerden;
a) Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanlar,
b) Haklarında 2. Kez tekerrür hükümleri uygulananlar,
c) (Değişik: Resmî Gazete - 22 Şubat 2017 tarih 29987 sayısı) Haklarında iyi hal kararı verilse bile, 5275 sayılı Kanunun 44. Maddesinde sayılan eylemlerden dolayı toplam 5 ve daha fazla hücreye koyma cezası alıp, son hücreye koyma cezasının kaldırılması üzerinden 1 yıl geçmemiş olanlar,
ç) Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, 6. Maddenin 2. Fıkrasının (c) ve (ç) bentleri dışında kalanlar, açık kurumlara ayrılamaz.

(2) Ayrıca;
a) Koşullu salıverilme kararı geri alınanların, geri alınan cezalarının tamamı, (ŞTGA ilamları)
b) Denetimli serbestlik tedbirinin ihlali sonucunda, koşullu salıverilme tarihine kadar olan sürenin tamamı,
c) Çocuk eğitimevleri hariç, kapalı kurumlardan firar edenler ile açık kurumlardan ikinci kez firar etmiş olanların, firar tarihinden önce kesinleşmiş olan cezaları ve koşullu salıverilme tarihine kadar kesinleşerek infazına başlanacak olan cezalarının tamamı,
ç) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu gereğince verilen hapsen tazyik veya tazyik hapisleri dışında, diğer kanunlarda düzenlenen tazyik, disiplin veya zorlama hapislerinin tamamı, kapalı ceza infaz kurumlarında infaz edilir. Diğer cezalar, Yönetmelikte aranan koşulların bulunması halinde açık kurumlarda infaz edilebilir.

(3) Kapalı kurumda hükümlü olup;
a) İşlediği iddia olunan başka bir suçtan dolayı haklarında 04 Aralık 2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 100. Maddesine göre tutuklama kararı verilenler,
b) Yaş, sağlık durumu, bedensel veya zihinsel yetenekleri bakımından çalışma koşullarına uyum sağlayamayacakları idare ve gözlem kurulu kararıyla saptananlar, bu durumları devam ettiği sürece açık kurumlara ayrılamaz.
adalet.tv / bilgi servisi