Katalog suçlar neler, Katalog suç ne demek?

Ülkemizde özellikle bir suç işleyen kişi tutuklanırken haber bültenlerinde "katalog suç" terimini fazlasıyla duymuşsunuzdur. Peki nedir katalog suçlar? Gelin katalog suçlara birlikte göz atalım.

Katalog suçlar neler, Katalog suç ne demek?
Editör: adalet.tv
05 Mayıs 2021 - 16:09
Bilindiği üzere tutuklama müzekkerelerinde, tutukluluk hallerinin devamı kararları ve kamuoyunda sık sık dile getirilen katalog suç ibaresi geçmektedir. Bu genelde kuvvetli suç şüphesi, şüphelinin kaçması, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık ve mağdurlar üzerinden baskı yapılması gibi durumlar gözetilerek, kişinin işlemiş olduğu suça göre adli kontrol, tutuklama, güvenlik tedbiri gibi şüpheli, sanık hakkında karar verilir. Burada en önemli konu tutuklama kararına konu suçlardır.

Tutuklama kararı verilen katalog suçlar;
a) 26 Eylül 2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda yer alan;

1. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar (madde 76, 77, 78),
2. (Ek:06 Aralık 2019 tarih 7196/58 madde) Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80),
3. Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
4.(Ek: 06 Aralık 2006 tarih 5560/17 madde) Silahla işlenmiş kasten yaralama (madde 86/3-e) ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama (madde 87),
5. İşkence (madde 94, 95),
6. Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
7. Çocukların cinsel istismarı (madde 103),
8.(Ek: 06 Aralık 2006 tarih 5560/17 madde) Hırsızlık (madde 141, 142) ve yağma (madde 148, 149),
9. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188),
10. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma (iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220),
11. Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar (madde 302, 303, 304, 307, 308),
12. Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar (madde 309, 310, 311, 312,313, 314, 315),

b) 10 Temmuz 1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı (madde 12) suçları.
c) 18 Haziran 1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu'nun 22'nci maddesinin (3) ve (4) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu.
d) 10 Temmuz 2003 tarihli ve 4926 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.
e) 21 Temmuz 1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74'üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.
f) 31 Ağustos 1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 110'uncu maddesinin dört ve beşinci fıkralarında tanımlanan kasten orman yakma suçları.
g) (Ek: 27 Mart 2015 tarih 6638/14 madde) 06 Ekim 1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33'üncü maddesinde sayılan suçlar.
h) (Ek: 27 Mart 2015 tarih 6638/14 madde) 12 Nisan 1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) 7. Maddesinin 3. Fıkrasında belirtilen suçlar.
(4) (Değişik: 02 Mart 2012 tarih 6352/96 madde) Sadece adlî para cezasını gerektiren suçlarda veya vücut dokunulmazlığına karşı kasten işlenenler hariç olmak üzere hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilemez.

YORUMLAR

  • 0 Yorum