Kasten öldürme suçundan cezaevine girenlerin yatacağı süre hesabı

Türk Ceza Kanunu'nda kasten öldürme suçu 81 ve 82 maddeleri ile kanunlaştırılmıştır. Bu maddeler ile kasten öldürme suçuna verilecek cezalar belirtilmiş, ancak bu cezaların ceza infaz kurumlarında ne şekilde infaz edileceği ise 5275 sayılı yasa ve 7242 sayılı yasa ile düzenlenmiştir.

Kasten öldürme suçundan cezaevine girenlerin yatacağı süre hesabı
Editör: adalet.tv
13 Ocak 2021 - 18:32
Kasten öldürme suçu istisnai suçlardan olup, suç işlendiği zaman şahıs hemen tutuklanmaktadır. Terör suçları, Cinsel suçlar, Uyuşturucu Ticareti ve Kasten öldürme suçu her zaman en ağır cezalar ile cezalandırılır ve kamuoyunda vatandaşlar tarafından da bu suçları işleyenlere tepki gösterilir. Kasten öldürme suçundan verilecek en yüksek cezalar ise Ağırlaştırışmış müebbet hapis cezası ve Müebbet hapis cezalarıdır.

-Adli kapsamda kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 30 yıl, Müebbet hapis cezası alanlar ise 24 yıl ceza infaz kurumlarında cezalarını infaz etmektedirler.
-Terör örgütü veya Organize suç örgütü kapsamında kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar 36 yıl, Müebbet hapis cezası alanlar ise 30 yıl cezalarını infaz etmektedirler.

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU İNDİRİM ORANLARI

Kasten öldürme suçundan süreli hapis cezası alanlar; adli kapsamda işlenmiş ve cezaevinde yatar süresi 28 yılı geçiyor ise 28 yıla bağlanır. 28 yılı geçmiyor ise 2/3 indirim oranı uygulanır.
Aynı suçtan Terör örgütü veya Organize suç örgütü kapsamında süreli hapis cezası alanlar ise cezaevinde yatar süresi 32 yılı geçiyor ise 32 yıla bağlanır. 32 yılı geçmiyor ise Terör örgütleri için 3/4, Organize suç örgütleri için ise 2/3 indirim oranı uygulanır. (7242 sayılı yasadan önce Organize suç örgütleri için de 3/4 indirim oranı uygulanıyordu.)

Adli kapsamda ve organize suç örgütü kapsamında Kasten öldürme suçundan süreli hapis cezası alanlar için 2/3 indirim oranı uygulanıyor olması bazı hukukçular tarafından eleştiriliyor. Ancak bu konuda 7242 sayılı yasa için Anayasa Mahkemesi tarafından son söz henüz söylenmedi.
18 Yaşından küçüklerin bu suçu işlemesi halinde alacağı cezalar daha azdır. Ayrıca kişi 15 yaşına kadar cezaevinde kaldığı süre 1 gün 3 gün sayılır, 15-18 yaş arasında cezaevinde kaldığı süre 1 gün 2 gün sayılır. Filmlerde ve dizilerde çocuklara suç işletilme konusunun gösterilmesi bu durumlardan kaynaklanmaktadır.

KASTEN ÖLDÜRME TCK MADDELERİ NELER?

Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.
Nitelikli haller
Madde 82- (1) Kasten öldürme suçunun;
a) Tasarlayarak,
b) Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,
c) Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle,
d) Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,
e) Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,
f) Gebe olduğu bilinen kadına karşı,
g) Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,
h) Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla, (1)
i) (Ek: 29 Haziran 2005 tarih, 5377/9 madde)Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,
j) Kan gütme saikiyle, (2)
k) Töre saikiyle, (2)
İşlenmesi halinde, kişi ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır. (adalet.tv / özel haber)

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ EN BÜYÜK SUÇTUR

Kasten öldürme suçu bilinen en ağır suçtur, bu durum kutsal kitaplarda bile belirtilmiştir.
Bakara / 178. Ayet: tarafından affedilirse kısas düşer. O zaman affeden, uygun görülen diyeti kabul etmeli, affedilen de diyet borcunu güzelce ve tam olarak ödemelidir. Bu, Rabbinizin bir hafifletmesi ve merhametidir. Bütün bunlara rağmen kim Allah’ın koyduğu sınırı aşarsa, pek acı bir azabı haketmiş olur.
Nisâ / 92. Ayet: Bir mü’minin diğer bir mü’mini öldürmesi olacak şey değildir. Fakat yanlışlıkla olabilir. Kim yanlışlıkla bir mü’mini öldürürse, cezası, mü’min bir köleyi azat etmesi ve ölenin ailesine diyet ödemesidir. Ancak ölenin ailesi bağışlarsa, diyet ödemesi gerekmez. Şâyet ölen mü’min olmakla birlikte size düşman olan bir kavimden ise, öldürenin cezası, sadece mü’min bir köleyi azat etmesidir. Eğer öldürülen kişi, aranızda anlaşma bulunan kâfir bir kavimdense, o takdirde ceza, ölenin ailesine diyet ödemesi ve mü’min bir köleyi azat etmesidir. Bunları yerine getirmek için yeterli imkânlara sahip olamayan, bunun yerine peş peşe iki ay oruç tutmalıdır. Allah bu cezaları, yanlışlıkla adam öldüren kimsenin tevbesini kabul etmek için koymuştur. Allah, hakkiyle bilen, her hükmü ve işi hikmetli ve sağlam olandır.
Nisâ / 93. Ayet: Bir mü’mini kasten öldürenin cezası ise, içinde ebedî kalacağı cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lânetlemiş ve onun için pek büyük bir azap hazırlamıştır.
Mâide / 32. Ayet: İşte bundan dolayı İsrâiloğulları için şu hükmü koyduk: “Bir cana kıymanın veya yeryüzünde bozgunculuk çıkarmanın cezası olmaksızın kim bir kimseyi öldürürse sanki bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa sanki bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur.” Şüphesiz peygamberlerimiz onlara apaçık deliller, mûcizeler getirdiler. Ne var ki, bütün bunlardan sonra onların pek çoğu hâlâ yeryüzünde taşkınlık yapıp durmaktadırlar.
En'âm / 151. Ayet: Onlara şöyle de: “Gelin, Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri bildireyim: O’na hiçbir şeyi ortak koşma yın. Ana-babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla ço cuk la rınızı öldürmeyin; çünkü sizi de onları da biz rızıklan dırıyoruz. Açık olsun, gizli olsun hiçbir günaha ve kötülüğe yaklaşmayın. Haklı bir sebep olmadıkça Allah’ın öldürülmesini haram kıldığı cana kıymayın. İşte bunlar, akıl erdirmeniz için Allah’ın size emrettiği hususlardır."
İsrâ / 33. Ayet: Haklı bir gerekçeye dayanmaksızın, öldürülmesini Allah’ın haram kıldığı cana kıymayın. Kim haksız yere öldürülürse, onun velisine hakkını arama yetkisi vermişizdir. Fakat o veli de, artık öldürmede ileri gidip Allah’ın belirlediği sınırı aşmasın. Çünkü kendisine verilen bu yetkiyle zâten gerekli yardım yapılmıştır.
Furkan / 68. Ayet: Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmazlar, Allah’ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zinâ etmezler. Kim bunları yaparsa, ağır bir cezaya çarptırılır.

İncil / Matta 5: Atalarımıza, ‘Adam öldürmeyeceksin. Öldüren yargılanacak’ dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz a söylerse, Yüksek Kurul'da yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, cehennem ateşini hak edecektir. Bu yüzden, sunakta adak sunarken kardeşinin sana karşı bir şikâyeti olduğunu anımsarsan, adağını orada, sunağın önünde bırak, git önce kardeşinle barış; sonra gelip adağını sun. Senden davacı olanla daha yoldayken çabucak anlaş. Yoksa o seni yargıca, yargıç da gardiyana teslim edebilir; sonunda da hapse atılabilirsin. Sana doğrusunu söyleyeyim, borcunun son kuruşunu ödemeden oradan asla çıkamazsın.
İncil / Matta 20: İsa şu karşılığı verdi: “ ‘Adam öldürmeyeceksin, zina etmeyeceksin, çalmayacaksın, yalan yere tanıklık etmeyeceksin, annene babana saygı göstereceksin’ ve ‘Komşunu kendin gibi seveceksin.’ ”
(adalet.tv / özel haber)
Reklam