Kapalı cezaevinden açık cezaevine nakil esnasında adli para cezalarının lehe değerlendirilmesi

İçtimalı hapis cezaları ile birlikte infaz edilen adli para cezalarının, açık cezaevine sevk olurken hükümlü lehine değerlendirilmesi gerektiği hususunu daha önceki haberlerimizde dile getirmiştik. Bu konuda resmi adım atıldı.

Kapalı cezaevinden açık cezaevine nakil esnasında adli para cezalarının lehe değerlendirilmesi
Editör: adalet.tv
24 Şubat 2021 - 18:03
Kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk olan bir hükümlünün cezaları eğer içtimalı ise ve bu içtimaya hapis cezaları ile birlikte adli para cezaları da (APC) dahil edilmiş ise, hükümlünün koşullu salıverme tarihi daha ileri bir tarih olarak hesaplanıyordu. Ancak yönetmeliğe göre adli para cezaları doğrudan açık cezaevinde infaz edilmesi gerekmektedir. Bu durumda içtimalı cezalarda adli para cezası olan hükümlü kapalı cezaevinden açık cezaevine sevk olurken aleyhe bir durum oluşuyordu.

CTE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SORUNU ÇÖZDÜ
Yaşanılan bu sorun zaman kaybedilmeksizin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından çözüme kavuşturulduğu öğrenildi. 5275 sayılı CGTİHK 99. maddesi uyarınca "adli para cezasından çevrilen ve cezaevlerinde infaz edilme aşamasına gelen hapis cezalarının da toplama kararına dahil edileceğine" dair hükmün, Kanunun 107. maddesinde belirtilen koşullu salıverilme sürelerinin hesaplanmasıyla sınırlı olması nedeniyle, açık cezaevine ayrılma veya kapalı infaz kurumuna iade koşulları yönünden dikkate alınmaması gerektiği, ayrıca 5275 sayılı Kanunun 14/2 maddesi ve Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliğinin 5. Maddesi uyarınca adlî para cezasından çevrilen hapis cezalarının doğrudan açık cezaevlerinde infaz edilmesi gerektiği anlaşılmıştır. Hükümlüler içtimalı cezaları infaz ederken adli para cezası içtimaya dahil ise, açık cezaevine nakil olurken adli para cezası içtimaya dahil değilmiş gibi hesap yapılacak
adalet.tv / hukuk servisi - özel haber