İnfaz koruma memurları sakal bırakabilir mi

Ceza infaz kurumlarında görev yapan infaz koruma memurları sakal bırakma serbestliğinden faydalanabilecek mi, bu konuda sayfamıza gelen yüzlerce mesaj için özel haberimiz sizlerle.

İnfaz koruma memurları sakal bırakabilir mi
Editör: adalet.tv
29 Temmuz 2022 - 09:25
İNFAZ KORUMA MEMURLARI SAKAL BIRAKABİLİR Mİ - Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin kılık ve kıyafet uygulaması yönetmelikte belirtilmiştir. Personelin ne şekilde ve ne giyebileceği ve ne giyemeyeceği Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te belirtilmiştir.

Danıştay İkinci Dairesi 18 Kasım 2020 tarihli ve 2017/665 esas; 2020/3432 karar sayılı kararı ile Yönetmeliğin 5. Maddesinin "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir." Danıştay Onikinci Dairesinin 20 Nisan 2022 tarihli ve 2021/7000 esas; 2022/2247 karar sayılı kararı ile iptal ibare; "Hergün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz." hükümlerini iptal etmiştir. Böylelikle personelin saç uzatması ve sakal tıraşı olma zorunluluğu kalmamıştır.

Ancak  Yönetmeliğin 6. Maddesi; "Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup olanlar, hakimler, savcılar, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görev yapan subay, sözleşmeli subay, yedek subay, astsubay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş, uzman jandarma, sözleşmeli erbaş ve er ile erbaş ve erler ilgili kurum ve kuruluşun özel yönetmeliklerinde belirtilen usul ve esaslara tabidirler." hükmüne yer verilmiştir.

Bu madde atıf yapılarak ceza infaz kurumu personelinin ceza infaz kurumlarında görev yapmakta olan infaz ve koruma başmemuru ve infaz ve koruma memurları ile 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu gereğince kurulan eğitim merkezlerinde; infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin hizmet öncesi eğitimleri sırasındaki kılık ve kıyafetlerinde birlik ve beraberliği sağlamak, giyecek eşyasının renk, cins, biçim, kullanma zamanı ve tarzını belirlemek amacıyla 29 Aralık 2005 tarih, Resmi Gazete: 26038 sayısıyla "Ceza İnfaz Kurumları Personeli İle Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Öğrencilerinin Kıyafet Yönetmeliği" yayımlanmıştır. Yönetmelik infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarını kapsamaktadır.

Yönetmeliğin 5/g. maddesi: "İnfaz ve koruma başmemurları ve memurları ile infaz ve koruma memurluğu öğrencilerinin sakal ve bıyık bırakması yasaktır. Her gün sakal ve bıyık tıraşı olunması zorunlu olup, saçlar kep giyildiğinde dışarı taşmayacak uzunlukta kesilir. Favoriler kulak deliği hizasını geçemez. Ceza infaz kurumu niteliğinden çıkarılarak tarihî ve turistik amaçlar için tahsis edilen bina ve eklentilerinde görevli olanlar için bu hüküm, Genel Müdürlüğün izni ile uygulanmayabilir. Beden temizliğine her bakımdan özen gösterilir."

5-h) Üniforma ile birlikte bu Yönetmelikte belirtilen işaretler dışında kolye, künye, bilezik, küpe, madalyon, rozet ve benzerlerinin takılması ve tespih kullanılması yasaktır.
5-i) Üniforma ile birlikte kıyafetin içerisine dışarıdan görülebilecek şekilde sivil kazak, yelek ve benzeri giyecek giyilmesi yasaktır. Üniformalı personelin giydiği çorapların üniformanın pantolon rengine uygun koyu renkli olması zorunludur.

Bu itibarla; Ceza infaz kurumu personeli olan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları sakal ve bıyık bırakması yasak olarak devam etmektedir.
Ceza infaz kurumunda İkm ve İkbm dışındaki; Kurum Müdürü, İdare Memuru, Cezaevi Katibi, Öğretmen, Psikolog, Teknik personel, Şoför... gibi ünvanlardaki personel  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi kapsamında olması sebebiyle sakal ve bıyık serbest olmaktadır.

Kılık ve kıyafete uygun hareket edilmemesi disiplin cezası verileceği 657 sayılı DMK. 125. maddesinde belirtilmiş olup, personelin giydiği çorabın siyah ve lacivert dışında olması bile disiplin cezası eylemini gerektirmekte iken infaz ve koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarının görev esnasında giyeceği çoraba kadar herşey yönetmelikte belirtilmiş olup, Danıştay'ın iptal etmiş olduğu sakal ve bıyık serbestliğinden infaz koruma memurları ve infaz koruma başmemurları hariçtir.
adalet.tv / hukuk servisi
Reklam

YORUMLAR

 • 15 Yorum
 • muhterem
  6 gün önce
  saçma. Ceza infaz kurumu personeli olan infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları sakal ve bıyık bırakması yasak olarak devam etmektedir diyemezsiniz. Çalışırken değil eğitim alırken olan durumu kastediliyor ki ayrıca biz güvenlik hizmetleri sınıfında değil gih sınıfındayız. Bu maddelere göre ikm sakal bırakamaz anlamı çıkarmak son derece saçma. illa birileri uyarı alıp dava açıcak ki netliğe kavuşsun. Şuan boşluk var
 • Hüseyin
  2 hafta önce
  Yönetmelikler kanunlara uygun olması gerekmiyormu ? Kanunda olmayan birşey yönetmelikte nasıl bağlayıcı olabilir ?
 • İnfaz koruma
  2 hafta önce
  Bu konu bu kadar niye üzerinde duruluyor anlamış değilim. Sözleşmeli arkadaşlar zor geçiniyor sorunlar tavan yapmış biz saç sakalda takildik...
 • FethiyeCik
  2 hafta önce
  Tüm haklarımızı savunmak lazım bunu neden savunuyorsunuz şunu neden savunmuyorsunuz demek saçma. Herkesin öncelikleride farklı olabiliyor bazen. Şuanda emniyet hizmetleri 1. öncelik 2. si benim kendi adıma sakal olur.
 • FethiyeCik
  2 hafta önce
  6.maddeye atıfta bulunarak yönetmelik yazamazlar. Önceki yönetmelik sakal yasağına dayanıyordu şuanda İnfaz ve Koruma Memurlarına ve Başmemurlarına Sakalı yasaklayabilecek bir dayanakları yok. Ha yönetmelik tekrar güncellenir 6. maddeye ekleme yapılır o zaman ayrı. Yeni yönetmelik mevzuata işlendi eğer hala yasak derlerse mahkeme kararı ile alınabilecek bir hak. 6. Madde çok net gibi vb. benzer görevler falan içermiyor. Kalem kalem yazılmış , en kısa sürede mahkemeye başvuru yapılmalı. Mustafa BALIK bu olayın üzerine düşecektir.
 • sivil gardiyan
  2 hafta önce
  Yönetmelik metni "öğrenciler" için diyor sayın editör asli görevinde çalışanlar için değil. Kaldı ki denetimli serbestlik ikm lerini hiç bağlamayacağını düşünüyorum.
 • Özlem elçi
  2 hafta önce
  Üniforma ile görev yapan özel harekat polisleri nasıl bıyık bırakıyor?
 • İnfaz Koruma Memuru Hakları
  2 hafta önce
  İki yönetmelik birbiri ile çelişmektedir Yönetmeliğin 6. Maddesine atıf yapılamaz çünkü Yönetmeliğin 6. Maddesi çok açık ayrıntılı ve nettir 6. Maddesinde Güvenlik sınıfı olan memurları kapsadığı açıkça belirtilmiş İnfaz Koruma Memuru ve Basmemurları güvenlik sınıfında değildir İnfaz Koruma Memurları Kurum İdaresine bağlıdır Kurum İdaresinde ise saç ve sakal kesme zorunluluğu yoktur
 • Serkan
  2 hafta önce
  Sakala bıyığa gelince güvenlik sınıfı maaşa özlük haklarında gelince gih
 • IKM_BIKTI
  1 hafta önce
  Aynen öyle kardeşim! İşlerine geldiği gibi! YETER ARTIK!!!!!!
 • İKM
  2 hafta önce
  Nasıl işinize gelirse öyle cevap veriyorsunuz. Kanun yönetmeliğin üstünde bu yazılanın hiçbir önemi yok
 • Adaletçi
  2 hafta önce
  Ikisi de yönetmelik kanun değil. Ama yönetmelik kurumlara bırakmış
 • Ikm26
  2 hafta önce
  Madde 6 da ikm ye dair bir sınıf yazmıyor
 • Ikm
  2 hafta önce
  Kıl tüyle işimiz yok. Bize diğer sosyal mali haklar verilsin
 • Yigido kartal
  2 hafta önce
  Niye ben gih sınıfında bir memurum neden özlük haklarına gelince masabasi memur göreve gelişimi kolluk kuvveti muamelesi görüyoruz haksızlık bu