İmar kirliliğine neden olma suçu, TCK 184 maddesi ile verilen cezalar

İmar kirliliğine neden olmak suçu Türk Ceza Kanunu'nda hapis cezası gerektiren bir suçtur. Bu suça verilen cezalar TCK 184 maddesi ile belirtilmiştir.

İmar kirliliğine neden olma suçu, TCK 184 maddesi ile verilen cezalar
Editör: adalet.tv
23 Temmuz 2020 - 16:42

İmar kirliliğine neden olma suçunu işleyenler kamuoyunda "idari para cezası ile cezalandırılır." yanlış algısı ile bilinmektedir. Bu suçu işleyenler bir yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılırlar. İmar kirliliğine neden olmak suçundan ceza alanlar için infaz aşamasında indirim oran 1/2'dir. Denetimli Serbestlikten faydalanacağı süre 3 yıl olup, bu suçu işleyenler adli sicillerini bozmaktadırlar.

İmar kirliliğine neden olma

Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Yapı ruhsatiyesi olmadan başlatılan inşaatlar dolayısıyla kurulan şantiyelere elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3) Yapı kullanma izni alınmamış binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına müsaade eden kişi iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4) Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.

(5) Kişinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar planına ve ruhsatına uygun hale

getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri gereğince kamu davası açılmaz, açılmış olan kamu davası düşer, mahkum olunan ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6) (Ek: 29 Haziran 2005 – 5377 sayılı kanun 21 md.) İkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004 tarihinden önce yapılmış yapılarla ilgili olarak uygulanmaz.