İkinci kez mükerrirlik kaldırılıyor

Mahkumların en çok şikayet ettiği konu olan ikinci kez mükerrirlik konusu 9. Yargı paketi ile tarihe karışacak.

İkinci kez mükerrirlik kaldırılıyor
Editör: adalet.tv
11 Mayıs 2024 - 12:08
Reklam
Bilindiği üzere şartları oluştuğu zaman en az 3 kez suç işleyen bir kişi 3. suçunu ikinci kez mükerrir olarak indirimsiz bir şekilde kapalı ceza infaz kurumunda infaz ediyor. Bir mahkumun ikinci kez mükerrir ceza infaz etmesi onu koşullu salıverme, açık ceza infaz kurumuna ayrılma ve denetime ayrılma haklarından mahrum bırakıyor.

Adalet TV ailesi olarak daha önce defalarca gündeme getirdiğimiz bu konu 3 yıl önce haberleştirdiğimiz şekilde 9'uncu yargı paketinde yasalaşacak.

9'uncu yargı paketinde taslak metinde bu konu şöyle ele alındı:

5275 sayılı Kanunun 108’inci maddesinin ikinci fıkrasına ise “İkinci defa tekerrür halinde bu fıkra hükmü uygulanmaz” cümlesi eklenirken, üçüncü fıkrasında yer alan “durumunda, hükümlü koşullu salıverilmez.” ibaresi “durumunda birinci fıkradaki koşullu salıverilme süreleri uygulanır.” şeklinde değiştirildi ve aynı fıkraya birinci cümlesinden sonra gelmek üzere “Ancak, süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranı dörtte üç olarak uygulanır.” cümlesi eklendi.

Taslakta bu düzenlemenin gerekçesi ise şu ifadeler ile anlatıldı:

"Dünyanın birçok ülkesinde hükümlülerin mahkum oldukları hapis cezalarının bir kısmı ceza infaz kurumlarında, kalan kısmı ise topluma uyum sağlamaları amacıyla ceza infaz kurumları dışında infaz edilmektedir. Şartlı tahliye ya da koşullu salıverilme olarak nitelendirilen bu müessese, ülkelerin ceza ve infaz politikalarına göre farklı koşul ve sürelerle uygulanmaktadır.

Örneğin, İngiltere, Finlandiya, İtalya ve Polonya’da kural olarak hapis cezalarının yarısı ceza infaz kurumlarında infaz edilmekte iken, bu oran Belçika’da üçte bire kadar düşmektedir. Ülkemizde kural olarak hapis cezalarının yarısı, bazı suçlar bakımından ise üçte ikisi veya dörtte üçü ceza infaz kurumunda infaz edilmektedir. Bununla birlikte, ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanması durumunda hükümlü, cezasının tamamını ceza infaz kurumunda infaz etmekte ve koşullu salıverilmemektedir. Bu durum, verilen cezanın neticeleri bakımından adaletsiz bir sonuç doğurduğu gerekçesiyle eleştirilmektedir.

Maddenin 2. fıkrasında yapılan düzenlemeyle, maddenin üçüncü fıkrasıyla ikinci defa tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilen hükümlülere koşullu salıverilme imkânı tanınması nedeniyle infaz adaletinin sağlanması ve hakkaniyete uygun bir sonucun ortaya çıkması amacıyla ikinci defa mükerrirler hakkında ikinci fıkra hükümlerinin uygulanmayacağı kabul edilmektedir.

Böylelikle 2. kez tekerrür halinde koşullu salıverilme süresinin hesaplanması bakımından ikinci fıkra hükümleri dikkate alınmayacaktır. Maddenin 3. fıkrasında yapılan düzenlemeyle, hakkında 2. kez tekerrür hükümlerinin uygulanmasına karar verilen hükümlülerin dış dünyaya uyum sağlamaları ve rehabilite edilerek yeniden suç işlemelerinin önlenmesi amacıyla koşullu salıverilebilmelerine imkân tanınmaktadır.

Değişiklikle, bu hükümlülerin koşullu salıverilmesi bakımından birinci fıkradaki koşullu salıverilme sürelerinin esas alınacağı ancak, süreli hapis cezaları bakımından koşullu salıverilme oranının dörtte üç olarak uygulanacağı kabul edilmektedir. Buna göre, ikinci defa tekerrür halinde işlenen suçtan dolayı mahkûm olunan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının otuzdokuz yılının, müebbet hapis cezasının otuzüç yılının, birden fazla süreli hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde en fazla otuziki yılının, süreli hapis cezasının ise dörtte üçünü infaz kurumunda iyi halli olarak infaz edilmesi durumunda koşullu salıverilmeden yararlanılabilecektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Mahkum aileleri
    1 ay önce
    4/4 2.kez mükerrer 107/12 107/13 dışı kalmasın Mahkum aileleri maddi manevi zor durumda Hayat şartları zor Yuvalar dağılmasın düzenler bozulmasın İnfaz Düzenlemesi ADİL Olsun Madde ayırımsız bir infaz düzenlemesi bekliyoruz (4/4 2.kez tekerrür mükerrerden infazları yanan şartlı tahliyesi koşullu salı verilmesi denetim hakları geri alınan 107/12 107/13 koşullu salı verilme ve denetim hakkı istiyor) Bir taraf sevinirken bir taraf üzülmesin Eşit Yasa Eşit AF