İdare, Vergi, Hukuk Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde dava harçlarının tahsil edilmesi

Ülkemizde İdare, Vergi, Hukuk Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde dava harçlarının (kamu alacaklarının) tahsil edilmesi üzerine kapsamlı bir araştırma özel haberimizde.

İdare, Vergi, Hukuk Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde dava harçlarının tahsil edilmesi
Editör: adalet.tv
02 Nisan 2021 - 12:16

DAVA HARÇLARIN TAHSİLİ - Bilindiği üzere İdare, Vergi, Hukuk Mahkemeleri ve İcra Dairelerine açılan davaların ücrete tabii tutulduğu, ödeme durumu olmayan kişilerin ise talebini adli yardım talepli olarak açtığı yargılama sonrasında davanın kaybedilmesi sonrası, dava harçlarının tahsili için ilgili merciler tarafından vergi daireleri tarafından tahsil edilmektedir.

Aynı zamanda ceza mahkemeleri ücretsiz olarak açılmakta kovuşturma sonrası yapılacak yargılama giderleri sanıktan tahsil edilmesi yönünde karar verilmesi durumunda kararın kesinleşmesi akabinde gerekli yazışmalar yapılmaktadır. Bu harçların tahsili bilindiği üzere 5 yıllık bir zaman dili olduğu, kararın kesinleştiği tarihten itibaren 5 yıl içinde tahsil edilemezse zaman aşımı oluşmakta ve harçlar tahsil edilememektedir.

Bu konuda Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Adalet Bakanlığı'na dava harçları tahsili konusunda bir takım sorunlarının yaşandığı konusunda bilgi verildiği belirtilmiş,

"Adalet Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı ile imzalanan protokol kapsamında 08 Ekim 2018 tarihi itibariyle harç tahsil müzekkerelerinin elektronik ortamdan alınarak ilgili vergi dairelerine otomatik kayıt oluşturulduğu, mahkemelerce vergi dairelerine gönderilen harç tahsil müzekkerelerinde bildirilen tebligat tarihinin esas alınarak hesaplanacak bir aylık sürenin bitim tarihi karar ve ilam harçları alacaklarının vade tarihi olarak kabul edilmekte olduğu, vadesinde ödenmeyen karar ve ilam harçlarına vade tarihinden tahsil tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı hesaplandığı, harç tahsil müzekkerelerinin bazılarında tebliğ tarihlerinin veya kesinleşme tarihlerinin 2013, 2014, 2015 yılları gibi tahsil zamanaşımı süresi geçmiş dönemlere ait olduğu, bazı harç tahsil müzekkerelerinin ise 2016, 2017, 2018, 2019 gibi geçmiş yıllarda tebliğ edildiği ancak KATP kapsamında 2020 ve 2021 yılları içinde gönderildiği, tebliğ tarihi ve karar tarihleri arasında tutarsızlık bulunan (tebliğ tarihinin karar tarihinden 3 sene önce olması gibi) işlemlerde bildirilen karar tarihinin hem eski hem de ilgili vergi türünün ihdas tarihinden daha önceki tarihler olması veya tebliğ ve karar tarihi alanlarında "0202...", "0219...", "1111..."gibi hatalı bilgi girişleri yapılmış olması sebebiyle vergi dairelerine aktarım yapılamadığı ifade edilmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığının yazısında ifade edilen hususlar dikkate alınarak ilgili birimlerce kayıtların ivedilikle incelenmesi, hatalı olduğu tespit edilen işlemlerin ilgili birimlerce vergi dairelerine "Harç Tahsil Müzekkeresi" ekranından "İptal Müzekkeresi" yazılmak suretiyle düzeltme işlemlerinin yaptırılması, daha sonra doğru bilgilerle yeniden elektronik ortamda "Harç Tahsil Müzekkeresi" hazırlanarak gönderilmesi gerekmektedir.

Yazı ekindeki listelerde hatalı olduğu tespit edilen kayıtların düzeltilmesi için ilgili mahkeme ve icra dairelerine, Gelir İdaresi Başkanlığının yazısında bildirilen durumlara ilişkin bundan sonra elektronik ortamda gönderilecek Harç Tahsil Müzekkerelerinde daha dikkatli ve özenli davranılması konusunda bilgilendirilmiştir."
Adalet.tv ailesi olarak adliye çalışanlarımıza zor görevlerinde kolaylıklar dileriz.
adalet.tv / özel haber