HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isim listesi

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) ihraç ettiği 11 hakim ve savcının isimleri Resmi Gazetede yayımlandığı öğrenildi.

HSK'nın ihraç ettiği hakim ve savcı isim listesi
Editör: adalet.tv
20 Ekim 2020 - 11:48
Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen çeşitlik soruşturmalar ve ByLock içerikleri doğrultusunda daha önce haklarında açığa alınma kararı verilen bazı hakim ve savcılar meslekten ihraç edildi.
Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) ihraç ettiği 11 hakim ve savcının isimleri Resmi Gazetede yayımlandı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILAN HAKİM VE SAVCILARA DAİR KARAR

Konya Hakimi (4*391) Z. YILDIRIM, 
Ankara Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (9*580) Ş. ŞAHİN, 
Yargıtay Tetkik Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*9670) G. T. KAYACI, 
Kırıkkale Cumhuriyet Savcısı (1*2391) G. DÜĞER, 
Kocaeli Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*1472) M. NOYAN, 
Nevşehir Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (189491) C. AKAR,
Tarsus Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*9524) B. GÖGÜS, 
Bursa Vergi Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*2819) M. BOZKURT, 
Kocaeli İdare Mahkemesi Üyesi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*2860) M. F. ALBAYRAK, 
Emirdağ Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*3583) E. AKSAK ve
Çal Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*4417) M. KULA'nın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü ile iltisak ve irtibatlarının olduğu sabit görüldüğünden, adı geçenlerin, 7145 sayılı Kanun'un 26. maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 35. maddenin (A) fıkrası uyarınca MESLEKTE KALMALARININ UYGUN OLMADIĞINA ve MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA karar verildiği öğrenildi.

Ayrıca; DAHA ÖNCE MESLEKTEN ÇIKARILAN HAKİM VE SAVCILARIN İTİRAZLARINA DAİR KARAR
Büyükçekmece Hakimi iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*5449) G. YABAŞ'm 20 Mart 2020,

Vezirköprü Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*1104) S. KIR'ın 16 Mart 2020 ve 
Bursa Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*1131) G. BALCl'nın 17 Mart 2020 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçeleri, 
Konya eski halen Yüksekova Cumhuriyet Savcısı iken Tedbiren Görevden Uzaklaştırılan (1*3603) S. YILMAZ'm 17 Temmuz 2020 ve 21 Temmuz 2020 tarihli yeniden inceleme talepli dilekçesi, dosyadaki bilgi ve belgeler ile tüm deliller birlikte değerlendirilerek yapılan incelemede; Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 11 Mart 2020 tarih ve 2020/46 sayılı kararı ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu'nun 10 Temmuz 2020 tarih ve 2020/127 sayılı karan yerinde olduğundan değiştirilmesine yer olmadığına, ilgililerin yeniden inceleme taleplerinin ayn ayrı olmak üzere ESASTAN REDDİNE, oy birliği ile karar verildiği görüldü.
Reklam