Hedef Süre uygulaması ile ilgili önemli karar

Resmi Gazetede yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ilke kararı ile hakim ve Cumhuriyet savcılarının derece yükselmelerini belirleyen kriterler arasına yargıda hedef süre uygulaması da eklendiği öğrenildi.

Hedef Süre uygulaması ile ilgili önemli karar
Editör: adalet.tv
09 Eylül 2021 - 12:36
HAKİM VE SAVCILARIN DERECE YÜKSELMESİNDE "YARGIDA HEDEF SÜRE" TERFİ KRİTERİ OLDU - Adalet Bakanlığı tarfından, yargılamaların makul sürede tamamlanması ve zamanın verimli kullanılması amacıyla 2018 yılında hayata geçirilen ‘Yargıda Hedef Süre Uygulaması’ geliştirilerek sürdürülüyor.

Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) oluşturduğu makul sürede yargılama kriterlerinin sağlanması için yargılama faaliyetlerinin zamansal takvimi ortaya konularak adil yargılanma hakkı güçlendiriliyor. Uygulama ile her bir soruşturma ya da dava için belirlenen hedef süreler taraflara bildirilirken, vatandaşlar için öngörülebilirlik sağlanmış olacak.

Devam eden çalışmalar kapsamında, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planında da geliştirilmesi hedeflenen ‘Yargıda Hedef Süre’ uygulaması, hakim ve savcıların görevde yükselme kriterlerinden biri haline getirildi. Bu yeni uygulama, Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin İlke Kararlarında Değişiklik Yapılmasına Dair İlke Kararları’nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girdiği öğrenildi.

Uygulamaya göre, hakim ve Cumhuriyet savcılarının iki yılda bir tabi tutulacakları derece yükselmesi incelemesine ilişkin usul ve esasları belirleyen maddeler arasına, hedef süre uygulaması da eklendi...

Hakim ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından hayata geçirilen yeni bir kontrol mekanizması ile Performans Ölçüm ve Takip Merkezi oluşturuldu. Hakim ve savcıların hedef sürelere uyum oranları yerel ve genel düzeyde Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden takip edilebilirken, UYAP’ta bu konuda özel analiz ekranları oluşturulduğu kaydedildi.

Böylece hakim ve savcıların derece yükselmesinde hedef sürelere uyum, yargılamanın sürüncemede bırakılması, bilirkişi görevlendirme sürecinde ilgili mevzuatta aranan şartlara gösterdikleri hassasiyet, verdikleri kararların isabet oranları, yeterli hukuki gerekçeyi ihtiva edip etmediği gibi konularda kanun yolu mercileri ile müfettişler tarafından yapılan tespitler dikkate alınacağı öğrenildi.

Ayrıca ilke kararlarında, emsallerine göre daha fazla dosya bitiren hakim ve savcıların yükseltilmesine ilişkin bazı kıstaslarda da değişikliğe gidildiği bildirildi.

YORUMLAR

  • 0 Yorum