Görevde yükselme sınavıyla ilgili önemli talep yazısı

Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile ilgili önemli bir talep yazısı bakanlığa gönderildi.

Reklam
Görevde yükselme sınavıyla ilgili önemli talep yazısı
Editör: adalet.tv
11 Ocak 2022 - 21:44
Adalet Sen yönetimi tarafından bakanlığa gönderilen talep yazısının tam metni: Bilindiği üzere; Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro veya pozisyon sayısının dört katı aday sözlü sınava alınmakta ve sözlü sınava katılan personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından değerlendirilerek sözlü sınav puanı tespit edilmekte ve sözlü sınav sonucuna göre başarı listesi düzenlenerek başarı puanına göre atamalar yapılmaktadır.

Ancak, kamuoyunda da dile getirildiği üzere sözlü sınav olarak adlandırılan sözlü mülakat uygulamalarında, yazılı sınavdan yüksek puan alanların sözlü sınavda düşük puan verilerek elendikleri ve sözlü sınav uygulamasının somut bir değerlendirmesinin olmaması sebebiyle kabul görmeyen, itirazlara yol açan atamalara ve idari davalara sebep olduğuna yönelik olarak teşkilat içerisinde de serzenişler oluşmaktadır.

Sözlü sınav uygulamasının idari davalara konu olması nedeniyle yargı kararlarında da mülakat sisteminin istismara açık, objektiflikten uzak, kişisel değerlendirmelere dayalı bir yöntem olduğu ve netice itibariyle kamu hizmetlerinde mülakat yönteminin sağlıklı bir şekilde uygulanamadığı ortaya konulmaktadır.

Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyunda oluşan tepkileri en aza indirmek için son dönemde yaptığı sözleşmeli öğretmenlik mülakatında adayın puanına yalnızca +5 ve -5 puan eklemek suretiyle sözlü sınav uygulamasını gerçekleştirerek bir takım önlemler almış bulunmaktadır.

Bu itibarla;
Adalet Bakanlığı’nda hem yeni memur alımlarında hem de Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarında yapılan sözlü sınav (mülakat) uygulamasının gözden geçirilerek hakkaniyeti sağlamak maksadıyla sözlü sınav mülakatlarında yalnızca +5 ve -5 puan ekleme gibi yöntemlerin kullanılması veya adaleti sağlayacak başkaca aksiyonlar alınması hususunda çalışmalar yapılmasının faydalı olacağı sendikamızca değerlendirilmekte olup, bu kapsamda sendikamıza 4982 sayılı Kanun gereğince bilgi verilmesini saygıyla arz ederiz.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum