Etkin pişmanlık maddesinin TCK'da yer alması

Etkin pişmanlık Türk Ceza Kanununda 269 madde ile belirtilmiştir. TCK 269 maddesini sizler için araştırdık.

Etkin pişmanlık maddesinin TCK'da yer alması
Editör: adalet.tv
21 Temmuz 2021 - 16:09
Etkin pişmnalık yasası Türk Ceza Kanununda 269 madde ile detaylı olarak belirtilmiştir. TCK 269 madde ile Etkin pişmanlık yasasından faydalananların alacağı indirimler haberimizde.
Etkin pişmanlık - Madde 269- (1) İftira edenin, mağdur hakkında adlî veya idari soruşturma  başlamadan önce, iftirasından dönmesi halinde, hakkında iftira suçundan dolayı verilecek cezanın 4/5'i indirilir.

(2) Mağdur hakkında kovuşturma başlamadan önce iftiradan dönme halinde, iftira suçundan dolayı verilecek cezanın 3/4'ü indirilir.

(3) Etkin pişmanlığın;
a) Mağdur hakkında hükümden önce gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın 2/3'ü,
b) Mağdurun mahkûmiyetinden sonra gerçekleşmesi halinde, verilecek cezanın 1/2'si,
c) Hükmolunan cezanın infazına başlanması halinde, verilecek cezanın 1/3'ü, indirilebilir.

(4) İftiranın konusunu oluşturan münhasıran idari yaptırım uygulanmasını gerektiren fiil dolayısıyla;
a) İdari yaptırıma karar verilmeden önce etkin pişmanlıkta bulunulması halinde, verilecek cezanın 1/2'si,
b) İdari yaptırım uygulandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunulması halinde, verilecek cezanın 1/3'ü, indirilebilir.

(5) (Değişik: 29 Haziran 2005 tarih 5377/31 madde) Basın ve yayın yoluyla yapılan iftiradan dolayı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanılabilmesi için, bunun aynı yöntemle yayınlanması gerekir.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum