Ersan Şen'den 'Yurt dışı çıkış harcı' açıklaması

Prof. Dr. Ersan Şen’den yurt dışı çıkış harcı açıklaması geldi.

Ersan Şen'den 'Yurt dışı çıkış harcı' açıklaması
Editör: adalet.tv
20 Haziran 2024 - 21:47
Ersan Şen’in resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama: Yurt dışı çıkış harcı, şu an 150 TL. Daha önce Anayasa Mahkemesi, vatandaşın refahı ve huzuru için Devletin kaynak ihtiyacını karşıladığı gerekçesiyle bu harcı Anayasaya aykırı görmedi. Yüksek Mahkemenin “mali kaynak sağlama” bakış açısıyla yurt dışına çıkan vatandaşın harç ödemesi belki tartışılabilir, ama ne kadar Anayasaya uygun düşer?

Bu harç; Anayasa m.2, 11, 13 ve 23 hükümleri sebebiyle savunulamaz, seyahat hürriyeti bu şekilde kısıtlanamaz.

24.03.2022 tarihli kararında Anayasa Mahkemesi’nin; 50 TL’nin değeri nedeniyle orantısız bulmadığı bu mali yükümlülük, Anayasanın 2., 11., 13. ve 23. maddeleri bakımından sorunlu olduğu gibi, harçta yapılacak 5, 10, 20 kat artışın, mevcut enflasyon oranı ve vatandaşın satın alma gücü karşısında kabul edilmesi de mümkün değildir.

Yurtdışına çıkmak isteyen vatandaşa pasaport harcı ve vize bedeli yüklendiği de gözardı edilmemeli.

Enflasyonun üzerinde zammın yapılamayacağının konuşulduğu bir sırada, hukuki dayanaktan yoksun olduğu için tümü ile kaldırılması gereken bir harçta artışa gidilmesi DOĞRU OLMAZ.

Anayasa Mahkemesi; m.13’den kaynaklandığını düşünerek, boşluğu doldurmak amacıyla, Anayasa m.11’e, 13’e ve 138/1’e aykırı hareket edebilir mi?

Unutulmamalıdır ki, sıralamada Anayasa en üstte gelir!

Nitekim; “Devletin temel amaç ve görevleri” başlıklı Anayasa m.5, Anayasa m.2’ye, 11’e, 13’e ve 138/1’e aykırı yasal düzenlemeye gidilmesini de mümkün kılmaz!

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum