DHKP/C terör örgütünün hiyerarşik yapısı ve yönetimi

Ülkemizde uzun yıllardır terör faaliyetleri gösteren DHKP/C silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı ve yönetimi hakkında yapılan araştırmaların en kapsamlısı haberimizde.

DHKP/C terör örgütünün hiyerarşik yapısı ve yönetimi
Editör: adalet.tv
14 Haziran 2021 - 19:40
DHKP-C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN HİYERARŞİK YAPISI ve YÖNETİMİ - Terör örgütleri örgütsel çalışmalarını aksaksız devam ettirebilmek için merkezi ve hiyerarşik bir yapı oluşturarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu doğrultuda alınan kararlar tek bir merkezden çıkıp eylemi gerçekleştirecek olan örgüt mensubuna kadar ulaşır. Bu faaliyetler kapsamında terör örgütlerinin yönetici konumdaki mensuplarının deşifre edilmesini önlemek için “KURYE” olarak bilinen şahısları kullandıkları, yönetici ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüten şahısların çoğu kez yapılan eylemde bizzat bulunmadığı, sadece talimat vererek eylemi azmettirdiği tespit edilmiştir. DHKP/C terör örgütü ülkemiz için hala büyük bir tehdit olarak bilinmektedir.

DHKP/C terör örgütü de diğer sol örgütler gibi Legal ve İllegal alandaki faaliyetlerini hiyerarşik bir yapı içerisinde yürütmektedir. DHKP/C terör örgütünün fikir ve ideolojisi Marksist-Leninist bir çizgidedir. Örgütün nihai hedefi Marksist-Leninist ideoloji çevresinde mevcut anayasal düzeni yıkarak sosyalist düzeni getirip iktidarı devralmaktır. Müdürlüğümüz arşivlerinde bulunan ve DHKP/C terör örgütü sözde lideri Dursun Karataş’ın yazdığı “PARTİ-CEPHE İLE İKTİDARA YÜRÜYELİM KONGRE BELGELERİ-1” isimli kitabın içeriğinde terör örgütünün yapılanması, faaliyetleri, yönetimi ve yöneticileri hakkında geniş bilgiler mevcuttur.

DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN KURUMSAL YAPILANMASI VE ALT SEKSİYONLARI -HALK CEPHESİ:
HALK CEPHESİ, DHKP/C örgütünün çatı yapılanmasıdır. Geçmişte ismi HÖC (Halklar ve Özgürlükler Cephesi) olan bu yapılanma daha sonra HALK CEPHESİ adını almıştır. DHKP/C örgütüne maddi destek sağlayan, sempatizan kazandıran, hücre evleri ve silah temin eden ve bünyesinde DHKP/C terör örgütüne bağlı yapılanmaları barındıran bir çatı, şemsiye konumundadır. Bölgelerde Haklar ve Özgürlükler derneklerinde faaliyet yürüten şahıslar HALK CEPHESİ adı altında eylemlere katılırlar. HALK CEPHESİ yazılı yelekleri giyerek bölgelerde bildiri örgüt lehine dağıtma, dergi satma, para toplama faaliyetlerini gerçekleştirirler. Pratik çalışmalarında kendilerini insanlara CEPHE ismiyle tanıtmaktadırlar. Ayrıca mahalli alan yapılanması içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensuplarının moral motivasyonlarını artırmak amacıyla yaz döneminde örgütsel kamp çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Son birkaç yıldır bu kamp Tekirdağ - Saray - Kastro mevkiinde yapılmaktadır. Burada yer kiralanarak Topkapı - Şişli - Anadolu Mahalli Alan Yapılanmaları 3’er gün peş peşe kampa katılırlar. Bu kamplarda örgütsel bilinci artırmak amacıyla örgüt belli bir program düzenler, (örgütsel kitap okuma, örgütlü mücadelede yöntemler, örgütsel dayanışma içerikli dersler) Bu kampların finansmanı bölgedeki esnaflardan örgüt adına toplanan paralardan sağlanmaktadır.

Örgütün sözde Halk Cephesi çatısı altında faaliyet gösteren derneklerin üyeleri günün önemine binaen bulundukları semtlerde DHKP/C lehine yürüyüş, basın açıklaması, korsan gösteri vb. eylemleri gerçekleştirirler. Halk Cephesi içerisinde faaliyet gösteren örgüt mensupları son dönemlerde örgütün talimatı doğrultusunda bulundukları semtlerde “FUHUŞA, KUMARA, UYUŞTURUCUYA HAYIR” kampanyaları düzenleyerek bir yandan kendilerini gayrimeşru ile mücadele eden bir yapı gibi göstermeye çalışırken, diğer yandan fuhuş yaptığı, kumar oynadığı, içki içtiği gerekçesiyle insanları cezalandırma adı altında toplu darba maruz bırakmakta ve bölge halkını sindirmektedir.
Halk Cephesi isimli oluşumun; DHKP/C terör örgütü talimatları doğrultusunda kurulduğu ve bu doğrultuda eylemselliğini sürdürdüğü, bu çerçevede terör örgütü tarafından gerçekleştirilen şiddet eylemlerinin yanı sıra örgütsel propaganda ve ajitasyon çabalarının gereği olarak yürütülen açık alan faaliyetlerinin çatı yapılanması konumunda olduğu, ülke gündemi hakkında terör örgütünün faaliyetleri ve ideolojisi çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışında kamuoyu oluşturma çalışmalarının organizesini yürüttüğü, terör örgütü adına şiddet eylemleri gerçekleştiren şahısların, illegal alana geçiş sürecinde, terör örgütü ile açık alanda kurulan ilk temasın basamakları arasında yer aldığı ve Halk Cephesi tarafından başlatılan bir kampanyaya örgütün diğer alt birimlerinin de iştirak ettiği görülmektedir. Nitekim Yargıtay’ın 21 Haziran 2013 tarih ve 2013/1835 esas numaralı kararı ile durum tescillenmiştir.

DHKP/C TERÖR ÖRGÜTÜNÜN ÇATI YAPILANMASI OLAN HALK CEPHESİNE BAĞLI OLARAK FAALALİYET GÖSTEREN GENÇLİK FEDERASYONU ve DEV-GENÇ:
Diğer tüm örgütler de olduğu gibi DHKP/C terör örgütünün iskeletini ve tabanını gençler oluşturmaktadır. DHKP/C terör örgütü bünyesinde (Türkiye genelinde ve özellikle İstanbul ilinde) faaliyet gösteren gençler, örgütün kurmuş olduğu Öğrenci Gençlik Dernekleri Federasyonu çatısı altında DEV-GENÇ adı ile toplanmışlardır.
DHKP/C terör örgütü içerisinde (gençlik yapılanmasında) faaliyet gösteren gençler katıldıkları eylemlerde ve yürüyüşlerde kendilerini DEV-GENÇ olarak tanımlamakta, eylemlerinde DEV-GENÇ imzasını kullanmaktadırlar.

DEV-GENÇ, GENÇLİK FEDERASYONU ve DHKP/C ARASINDAKİ TARİHİ BAĞ:
1964-65'li yıllarda çeşitli üniversitelerde, dönemin siyasi gelişmelerine paralel olarak Marksist-Leninist düşünceler doğrultusunda Fikir Kulüpleri kurulmuştur. Kulüpler bir yandan dönemin öğrenci mücadelesini örgütlerken bir yandan da Türkiye’ de Marksist-Leninist akımların yayılmasını sağlamış, 1965 yılında da Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) adı altında birleşmişlerdir. 1969 yılında Fikir Kulüpleri Federasyonu adını Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu (DEV-GENÇ) olarak değiştirmiştir. 1970 yılında Devrimci Gençlik Dernekleri Federasyonu içerisinde çeşitli fraksiyonlar oluşmuş, bu dönemde ise Federasyon’un yönetimi Mahir ÇAYAN ve arkadaşlarının eline geçmiştir. Özellikle demokrasi ve yasal çerçeve içerisinde kalarak ideallerini gerçekleştirmek isteyen sol fraksiyonların aksine Mahir ÇAYAN ve arkadaşları tamamen illegal ve silahlı mücadeleyle devrimi gerçekleştirecekleri fikrini benimsemiştir. Bu şekilde DEVGENÇ yapılanması, Mahir ÇAYAN tarafından kurulmuş olan THKP/C terör örgütüne dönüşmüştür. Mahir ÇAYAN ve diğer kumcu liderlerin ölümün ardından, THKP/C terör örgütü Devrimci Sol ve Devrimci Yol olarak iki ana akıma ayrılmıştır. Devrimci Sol yani DEV-SOL terör örgütü 1994 yılında Dayı kod Dursun KARAT AŞ tarafından DHKP/C terör örgütüne dönüştürülmüş ve böylece DHKP/C (Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi) kurulmuştur. DHKP/C terör örgütü, Mahir ÇAYAN tarafından kurulan THKP/C terör örgütünün sadece ekolünü benimsememiş, THKP/C terör örgütünün neredeyse tüm örgütsel mirasına da sahip olmuştur. DHKP/C terör örgütü bugün, THKP/C terör örgütünün kökleri konumundaki DEV-GENÇ’i de sahiplenmiş ve kendi örgütünün gençlik yapılanmasına dönüştürmüş durumdadır.

Diğer yandan kurulan kulüplerin tek çatı altında, Fikir Kulüpleri Federasyonu şeklinde birleştirilmesi ekolü, DHKP/C terör örgütüne de sirayet etmiş ve çeşitli illerde örgütün güdümünde kurulan Öğrenci-Gençlik Dernekleri, Öğrenci Gençlik Dernekleri Federasyonu çatısı altında toplanmıştır.
14 Haziran 2004 tarihinde yaptıkları yazılı başvuru neticesinde, Piyalepaşa Mahallesi, Piyalepaşa Caddesinde Beyoğlu İstanbul adresinde “Gençlik Dernekleri Federasyonu” nun kuruluşu gerçekleştirilmiş ve başkanlığına da Derya ÖZKAYA seçilmiştir. Derya ÖZKAYA federasyonun kuruluşunu duyurmak amacıyla yapmış olduğu basın açıklamasında;
Federasyonun 1969 DEV-GENÇ mücadelesinin kararlılığını ve inancını sürdürdüğünü,
DEV-GENÇ mücadelesinin federasyon ile hayat bulduğunu,
Federasyonun kuruluşunu, sahte belge ve komplolara dayanarak 112 insanın hayatını kaybetmesine neden olan F tipi Cezaevine konulan ve federasyonun kuruluşunda emek harcayan arkadaşlarına armağan ettiklerini,
DEV-GENÇ geleneği ve ruhu ile emperyalizm ve işbirlikçileri karşısında daha güçlü mücadele edeceklerini duyurmuştur.

Federasyon başkanlığına seçilen Derya Özkaya’nın yapmış olduğu ve bir kısmı yukarıya aktarılan açılamalarda, DEV-GENÇ ve Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun arasındaki tarihi bağa ve devamlılığa ısrarla atıf yapması, Öğrenci ve Gençlik Dernekleri Federasyonu’nun, DHKP/C terör örgütünün gençlik yapılanması olan DEV-GENÇ’in merkezi haline geldiğini göstermektedir.

Bu doğrultuda 12 Ekim 2004 tarihinde Beyoğlu 1. Hukuk Mahkemesinin kararı doğrultusunda 2908 sayılı demekler kanun 10 ve 50. Maddeleri gereğince bu federasyon feshedilmiş, 08 Şubat 2005 tarihinde İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Sakarya, Dicle ve Erzincan Gençlik Dernekleri tarafından aynı adreste tekrar Gençlik Dernekleri Federasyonu kurulmuştur.

DHKP/C terör örgütü çarklar vasıtasıyla işleyen bir mekanizma kabul edilecek olursa:
Silahlı eylem: mekanizmanın küçük çarkını, Silahlı eyleme bağlı olarak şehir yapılanmasının gerçekleştirdiği kitlesel eylem; mekanizmanın büyük çarkını oluşturmaktadır. Böylece yapılan ani ve kısa süreli bir silahlı saldırı, tüm mekanizmayı harekete geçirmekte ve uzun süreli bir kitlesel şiddet eylemine dönüşmektedir. Bu şekilde DHKP/C terör örgütünün tüm kanatları harekete geçmektedir.

DHKP/C terör örgütü bu tür kanlı eylemleri yapabilmek için; örgütün çarpık mantalitesine sorgusuz iman etmiş bireylere ihtiyaç duymaktadır. DHKP/C terör örgütü bu ihtiyacını diğer tüm örgütler gibi genç kesimlerden sağlamaktadır. DHKP/C terör örgütü bugün sınırlı sayıdaki genç kitlesini DEV-GENÇ adı altında toplamıştır. Bugün Türkiye’de bulunan “GENÇLİK DERNEKLERİ” DHKP/C terör örgütünün gençlik yapılanmasının toplanma ve eğitim merkezleridir.

DHKP/C terör örgütü tarafından kurulan bu demekler daha sonra ÖĞRENCİ GENÇLİK DERNEKLERİ FEDERASYONU çatısı altında birleşmişlerdir. Federasyon’un derneklerden farkı şudur ki:

FEDERASYON İÇERİSİNDE HERKESİN FAALİYET GÖSTEREMEYECEĞİ, DİĞER İLLERDE BULUNAN GENÇLİK DERNEKLERİNDE VEYA ÖRGÜTÜN MAHALLİ ALANLARINDA KENDİSİNİ ÖRGÜTSEL SADAKAT VE DEVAMLILIK BAKIMINDAN İSPATLAMIŞ, BELLİ DENEME VE ELEMELERDEN GEÇMİŞ ÖRGÜT MENSUPLARININ KABUL EDİLDİĞİ BİR AŞAMADIR.

Bu dernekler ve Gençlik Federasyonu hasbelkader kurulmuş ve daha sonra örgüt tarafından ele geçirilmiş demekler olmayıp bizzat örgüt tarafından kurulan ve hiçbir şekilde DHKP/C terör örgütünün emir ve talimatları dışına çıkmayan yapılanmalardır. Örgüt talimatıyla kitlesel eylem yapan elemanlar ve (Selçuk AYMAZ olayında da görüleceği gibi) talimat üzerine sorgulamadan insan öldürebilecek elemanlar bu şekilde örgüt tarafından aşama aşama temin edilmektedir.

Sonuç olarak Gençlik Dernekleri ve Gençlik Federasyonu, örgütün eylem yapabilecek, kitlesel eylemlere katılabilecek, organize edebilecek ve örgütün üst düzey yöneticisi olabilecek elemanların devşirildiği (eğitildiği) mekanizmalar olduğu bütün detayları ile açığa çıkmıştır.

DHKP/C terör örgütü ülkemiz içerisinde çok gizli hücresel yapılanma ile faaliyetlerini devam ettirmekte olup, asker ve polislerimize yapmış olduğu hain saldırılar halen hafızalarda tazeliğini korumaktadır.
adalet.tv / analiz

YORUMLAR

  • 0 Yorum