Denetimli serbestlik kararları ve itiraz süreçleri

Denetimli serbestlik kararları ve itiraz süreçleri haberimizde.

Denetimli serbestlik kararları ve itiraz süreçleri
Editör: adalet.tv
06 Haziran 2024 - 10:15 - Güncelleme: 06 Haziran 2024 - 10:24
Reklam
Denetimli serbestlik sürecinde kararların infazına ilişkin talepler nereye iletilir?
Denetimli serbestlik sürecinde yükümlülerin talepleri (yükümlülüğün değiştirilmesi, yükümlülüğe ara verilmesi, başka denetimli serbestlik müdürlüğüne nakil, itirazların değerlendirilmesi gibi) müdürlük bünyesinde bulunan infaz işlemleri değerlendirme komisyonuna sunulmak üzere ilgili vaka sorumlusuna iletilir.

Denetimli serbestlik kararlarının infazı sırasında kişinin yükümlülüklerini yerine getirmesine engel bir mazereti (hastalık, doğal afet, kaza vb) olması halinde ne yapmalıdır?
Söz konusu mazeret derhal denetimli serbestlik müdürlüğünde ilgili vaka sorumlusuna bildirilmelidir. 

Denetimli serbestlikte yükümlülüklere ve kurallara uyulmadığında ne olur?
Adli merciler tarafından verilen denetimli serbestlik kararlarının gereklerinin yerine getirilmemesi, yükümlüye tebliğ edilen kural ve yükümlülüklere uyulmaması halinde kararın türüne göre yükümlü hakkındaki tedbirin kaldırılmasına ya da cezasının kısmen veya tamamen ceza infaz kurumunda çektirilmesine karar verilebilir.

Denetimli serbestlik sisteminde koruma kurulları hangi amaçla oluşturulmuştur?
Koruma kurulları, 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanunu gereğince, Adalet komisyonunun bulunduğu yerlerde Cumhuriyet başsavcısının veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili ya da Cumhuriyet savcısının başkanlığında, suçtan zarar görenler ile ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülere “yardımcı olmak” üzere oluşturulmuştur.

Koruma kurullarının amacı; suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları psiko-sosyal ve ekonomik sorunları gidermek, suçun etki ve sonuçlarını en aza indirmek, ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin topluma uyumlarına yardımcı olmak ve yeniden suç işlemelerini önlemek için, mağdurların ve ceza infaz kurumlarından salıverilen hükümlülerin, gereksinim duydukları yardım ve destek hizmetlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmektir.

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum