Daimi arama, kanuni zaman aşımı ve kanun yararına bozma

Savcıların görev alanlarında bulunan konuların arasında zaman aşımı, kanun yararına bozma ve daimi arama konuları da bulunmaktadır. Bu konuları sizler için özel olarak araştırdık.

Daimi arama, kanuni zaman aşımı ve kanun yararına bozma
Editör: adalet.tv
28 Ağustos 2021 - 21:04
Adliyelerde görev yapan savcıların onlarca görev ve yetkisi bulunur. Ancak bu görev ve yetkiler birbirine karışmaması ve işlerin zamanında çözüme kavuşturulması için özellikle büyük şehirlerde kapsamlı bir iş bölümü yapılır. Cumhuriyet savcıları sadece kendisine verilen işleri yapmakla yetkili olur. Genel yetkileri ise saklı kalır. Böylelikle adaletin tecellisi hızlandırılmış olur.

Kanun yararına bozma, dava zamanaşımı ve daimi arama konularında Cumhuriyet savcılarının görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

DAİMİ ARAMA VE DAVA ZAMANAŞIMI NEDİR

1-Suç tarihi itibariyle üzerinden 6 ay ve daha fazla süre geçip fail ya da failleri belirlenemeyen daimi arama dosyalarının faillerinin belirlenmesi için adli kolluk ile yapılacak yazışma ve çalışmalar, dava zaman aşımı işlemleri, iş bölümüne göre belirlenmiş ilgili Cumhuriyet Savcıları tarafından yürütülür.

2-Faili belirlenemeyen soruşturma dosyalarında öncelikle bütün delillerin toplanması, titizlikle tüm araştırmaların yapılarak soruşturmanın derinleştirilmesi, buna rağmen failinin belirlenememesi durumunda, adli kolluğa olayın oluş şekli ve araştırılması istenen hususlar hakkında geniş bilgi içeren, dava zaman aşımı süresini açıklayıcı daimi arama kararı verilmesi, bu dosyaların takibi ve inisiyatifinin adli kolluğu bırakılmaması gerekmektedir.  

3-Daimi arama dosyaları incelenerek dosya kapsamında işlenen suç ve suçların tespiti, bu iddiaların 5237 sayılı Yasa ve diğer özel yasalarda temas ettiği kanun maddeleri ile 5237 sayılı Yasanın 66. maddesinde belirtilen sürelere göre daimi arama yazılarının 6 ayda bir titizlikle gözden geçirilmesi, süreleri dolanların gecikmeksizin karara bağlanması, eylemlerin nitelendirilmeleri ve temas eden kanun maddelerine göre dava zaman aşımı sürelerinin hesaplanmasında titiz davranılarak emek ve zaman kaybına neden olunmayacaktır.

4-Daimi Arama dosyalarında adli kolluğa yazılan araştırma talimatlarının uygun aralıklarla tekit edilmesinin usul haline getirilecek, dosyaların yıl ve sayı sırasına konularak üzerlerine ve UYAP sistemine zaman aşımına uğrayacakları tarihin kaydedilmesine özen gösterilecektir. Kolluk ekiplerinden gelen cevaplar ilgili savcı tarafından görülmeden dosyaya takılmamalıdır.

5-Faili tespit edilen dosya daimi arama savcısınca neticelendirilir.

KANUN YARARINA BOZMA KONUSU

Kanun yararına bozma isteminde bulunulması halinde Adalet Bakanlığına sunulması gereken düşünceyi, davada esas hakkında en son görüş bildiren Cumhuriyet savcısı hazırlayacaktır. Ağır Ceza ve Asliye Ceza Mahkemeleri dışında kalan diğer mahkemelerdeki dava dosyaları ile ilgili kanun yararına bozma, yargılamanın yenilenmesi istemleri hakkındaki görüşleri, Cumhuriyet Başsavcısının görevlendireceği Cumhuriyet Savcısı vermektedir.

Kanun yararına bozma konusu önem arz eden bir konu olup, kapsamlı araştırmalar ile neticelenir.
Reklam

YORUMLAR

  • 0 Yorum