Cezevlerinde kapalı görüşler ertelendi

Tam kapanma döneminde ceza infaz kurumlarında kapalı ve diğer görüşlerin ertelenmesine karar verildiği görüldü. Sokağa çıkma yasağının olacağı bu süreçte hükümlü ve tutuklu ailelerinin mağduriyeti önlenmiş olacak.

Cezevlerinde kapalı görüşler ertelendi
Editör: adalet.tv
29 Nisan 2021 - 22:17
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, tam kapanma dönemine ilişkin olarak bütün tedbirleri aldı. Cezaevlerinde hükümlü ve tutukluların bu süreçte aileleri ile yapacağı kapalı görüşler başta olmak üzere cezaevi faaliyetleri hakkında kapsamlı bir değerlendirme yapıldı.

CTE TARAFINDAN ALINAN KARARLAR:
1. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinin 1. fıkrasının (d) ve (f) bentleri uyarınca yaptırılan açık ve kapalı görüşlerin 26 Nisan 2021 tarihli Kabine toplantısı sonrası açıklanan 29 Nisan ile 17 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanacak “Tam Kapanma” tedbirleri dikkate alındığında açık ve kapalı tüm cezaevlerinde tam kapanma tarihleri içerisinde kalan 1 ile 17 Mayıs tarihleri arasında ziyaret yaptırılmaması, 18 ile 31 Mayıs tarihleri arasında hükümlü ve tutuklulara 2 yakını ile 1 kez ziyaret yaptırılması, bunun dışındaki diğer ziyaretlerin 1 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesi, 1 Haziran 2021 tarihinde durumun tekrar değerlendirilmesi, zorunlu durumlarda Cumhuriyet Başsavcısı kararı ile görüşlerin yaptırılması,

2. Cezaevi personeli hariç, Cezaevine girecek herkes için Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulamasına geçilmesi, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu beyan edemeyen kişiler açısından Cezaevi Müdürlüğünce görevlendirilecek bir personel vasıtasıyla Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temininin sağlanmaya çalışılması, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temin edilen kişilerin, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temini sonrası içeri alınması, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgu sonucu risk taşıyan kişilerin hakları saklı kalmak üzere Cezaevi Müdürlüğüne alınmaması; Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temini noktasındaki bilgilere https:// hayatevesigar. saglik. gov .tr/ linki üzerinden ulaşılabileceği, ayrıca HES Kodu uygulamasına geçildiğinin tüm ziyaretçilere önceden duyurulması,

3. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un (CGTİHK) 95. maddesinde düzenlenen hükümlülere verilecek özel izinlerin, izin hakları saklı kalmak üzere 01 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesi,

4. Kurumlardaki eş ve aile görüş odalarının kullanımının 01 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesi,

5. Aynı koğuş içerisinde bulunan hükümlülerin eğitim iyileştirme ve işyurdu
faaliyetlerinin yaptırılmasına devam edilmesi, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan faaliyetlerin ise 01 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesi, aynı alanın değişik zamanlarda farklı koğuşlarda barındırılan hükümlü ve tutuklularca kullanılması durumunda, her kullanımdan sonra gerekli hijyen kurallarına uyulması,

6. Hükümlü ve tutukluların, avukat ile görüş hakkı kapsamında; koronavirüsten
korunmaları amacıyla kuruma gelen avukatlar ile yapacakları görüşmelerin Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi doğrultusunda fiziki temasların önlendiği gerekli fiziki düzenlemeler yapılarak oluşturulan avukat görüş mahallinde ya da kapalı görüş alanlarında, temas kurmaksızın, maske kullanarak 5275 sayılı yasada öngörülen mahremiyet kurallarına uygun şekilde yaptırılması; noterlik işlemlerinin de benzer şekilde yaptırılması, avukatların ve noterlerin maske taleplerinin kurum tarafından karşılanması,

7. Mümkün olduğunca hükümlü ve tutukluların nakillerinin yapılmaması; nakil
yapılması gerekmesi halinde ise daha önce belirlenen Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun ekte gönderilen tavsiyeleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınmak sureti ile nakillerin yapılması,

8. Cezaevlerinde annesinin yanında kalan 0 ile 6 yaş gurubu çocuklarla ilgili
olarak, durumları 01 Haziran 2021 tarihinden sonra yeniden değerlendirilmek kaydıyla;

a) Cezaevlerime annesi ile birlikte kabul edilen 0 ile 6 yaş arası çocukların,
annenin talebi olması halinde kurum dışındaki yakınlarına teslim edilmesi, dışarıdaki yakınlarına teslim edilen çocukların zorunluluk hali bulunmadıkça kuruma alınmamaları, kurumdaki anne ile dışarıdaki yakının bilgilendirilmeleri,

b) Kreş, ana sınıfı, anaokuluna çıkartılmaması; oyun alanlarına gerekli dezenfekte işlemleri yapılarak çıkartılması ve oyun alanlarının dezenfekte edilme sıklığının artırılması,
Bu evrak elektronik imza ile imzalanmış ve DYS üzerinden gönderilmiştir. Ayrıca fiziki olarak gönderilmeyecektir.

9. Açık cezaevleri da dâhil olmak üzere hükümlülerin dışarıyla teması
neticesinde infaz kurumlarına virüs taşımasına neden olacak kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin vb. işyurdu faaliyetlerinin askıya alınması...
Alınan bu tedbirler ile koronavirsün (covid-19) ceza infaz kurumlarında yayılması engellenmiş olacak.

YORUMLAR

  • 0 Yorum