Cezaevlerindeki sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine düzenleme yapıldı

Resmi Gazete'de bugün yayınlanan kararlara göre sözleşmeli memurun yıllık izinlerini bir sonraki yıla devretme hakkı verildi. Bununla birlikte sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretleriyle ilgili de karar verildiği görüldü.

Cezaevlerindeki sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücretlerine düzenleme yapıldı
Editör: adalet.tv
06 Şubat 2021 - 17:30
Cezaevi öğretmeni, ceza infaz kurumlarında bulunan eğitim ve öğretim servisinde görev yapar. Eğitim ve Öğretim Servisi; kurumdaki eğitim ve öğretim hizmetleri ile kültürel etkinlikler ve kütüphane çalışmalarının yürütüldüğü servistir. Bu servisten sorumlu olan ögretmendir. Kamuda personel rejimi bilindiği üzere 4/A ve 4/B... gibi farklı şekilde kadrolu ve sözleşmeli gibi istihdam edilmektedir. Adalet Bakanlığı CTE Genel Müdürlüğü bünyesinde toplamda 71.152 personelin 28.030 kişilik bölümünü sözleşmeli personel istihdam ederek faaliyetlerini yürütmektedir. CTE Genel Müdürlüğü bünyesinde 36 adet sözleşmeli öğretmen istihdam edilmektedir.
Cumhurbaşkanın 06 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 3507 sayılı kararı ile sözleşmeli öğretmenlere ders ve ek ücreti ödemesine karar verildiği gibi diğer sözleşmeli tüm personelede kadrolu personel gibi geçmiş döneme ait yıllık izinleri cari döneme aktarma hakkı getirilmiş önemli bir gelişme olmaktadır.

Adalet.tv ailesi olarak CTE bünyesinde 36 öğretmen için ek olarak 2.000 TL bir iyileştirme yapıldı. Diğer sözleşmeli personelinin ve kadrolu personelin özlük haklarında da iyileştirmenin yapılmasını temenni ederek sözleşmeli cezaevi öğretmenlerine hayırlı olmasını dileriz.

Cezaevi öğretmeni ne iş yapar, kaç para maaş alır?
- Hükümlülerin eğitim ve öğretimleri ile manevi kalkınmalarını sağlar, örgün ve yaygın eğitime devam eden hükümlülerin okul kayıtları, sınava giriş işlemleri, sevk hâlinde okul kayıtlarının nakledilmesi gibi eğitim ve öğretimleri için gerekli her türlü işlemleri yürütür ve konu hakkında bilgilendirme yapar.
- Her yılın eğitim ve öğretim döneminin başlangıcında eğitim ve öğretim, kurs gibi görev alanına giren konularda bir yıllık plan hazırlayarak kurum en üst amirine sunar ve eğitim ve öğretim istatistiklerini düzenler.
- Yıl içinde değişebilecek koşullar nedeniyle, yıllık planda değişiklikler yapar.
- Kütüphanecinin bulunmadığı hâllerde, kütüphanecinin görevlerini yerine getirir.
- Okuma yazma bilmeyen hükümlülere, okuma yazma öğretilmesinden sorumludur. Herhangi bir sebeple öğrenme güçlüğü görülenleri, kurum en üst amirine bildirir. (Kurum en üst amiri ve öğretmen bunların okuma yazma öğrenmeleri için gereken önlemleri alır)
- Kurumda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam edenlerin isimlerini, başladıkları tarihi, hangi sınıfa devam ettiklerini, başlangıçtaki öğrenim düzeylerini, eğitim ve öğretimde gösterdikleri ilerlemeyi, başarısını, devam sürelerini, sınıf yükselmelerini, davranış notlarını, gözlem ve sınıflandırma formunun ilgili bölümüne kaydeder.
- Kurumda yapılacak sınavlarda görev alır. Diğer görev alacak personeli belirler.
(adalet.tv / özel haber)