Cezaevlerinde tedbirler 01 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ceza infaz kurumlarında alınan bütün tedbirler de 01 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı.

Cezaevlerinde tedbirler 01 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldı
Editör: adalet.tv
27 Kasım 2020 - 13:29 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 - 13:34

Adalet Bakanlığı, koronavirüsün ceza infaz kurumlarında yayılmasını engellemek adına almış olduğu tedbirleri 01 Ocak 2021 tarihine kadar uzatıldığı öğrenildi.

Bilimsel Danışma Kurulu Tavsiye Kararları doğrultusunda 01 Aralık 2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlarda süreler tekrar uzatıldığı belli oldu.

CEZAEVLERİNDE ALINAN TEDBİRLERİN LİSTESİ:

“A. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri uyarınca yaptırılan açık ve kapalı görüşlerin 2020 yılı Aralık ayı içerisinde 1-15 Aralık tarihleri arasında 2 yakını ile 1 kez, 16 ile 31 Aralık tarihleri arasında ise yine 2 yakını ile 1 kez kapalı görüş şeklinde yaptırılması, hükümlü ve tutukluların hakları saklı kalmak üzere bunun dışındaki diğer ziyaretlerin tüm ceza infaz kurumlarında 01 Ocak 2021 tarihine kadar ertelenmesi, zorunluluk arz eden durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı izni ile görüşlerin yaptırılması,

B. Cezaevi personeli hariç, Cezaevine girecek herkes için Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulamasına geçilmesi, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu beyan edemeyen kişiler açısından Cezaevi Müdürlüğünce görevlendirilecek bir personel vasıtasıyla Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temininin sağlanmaya çalışılması, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temin edilen kişilerin, Hayat Eve Sığar Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temini sonrası içeri alınması, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgu sonucu risk taşıyan kişilerin hakları saklı kalmak üzere Cezaevi Müdürlüğüne alınmaması; Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temini noktasındaki bilgilere https: // hayatevesigar. Saglik. gov. tr/ linki üzerinden ulaşılabileceği, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulamasına geçildiğinin tüm ziyaretçilere önceden duyurulması,

C. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un (CGTİHK) 95. maddesinde düzenlenen hükümlülere verilecek özel izinlerin, izin hakları saklı kalmak üzere 01 Ocak 2021 tarihine kadar ertelenmesi,

D. Kurumlardaki eş ve aile görüş odalarının kullanımının 01 Ocak 2021 tarihine kadar ertelenmesi,

E. Aynı koğuş içerisinde bulunan hükümlülerin eğitim iyileştirme ve işyurdu faaliyetlerinin yaptırılmasına devam edilmesi, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan faaliyetlerin ise 01 Ocak 2021 tarihine kadar ertelenmesi, aynı alanın değişik zamanlarda farklı koğuşlarda barındırılan hükümlü ve tutuklularca kullanılması durumunda, her kullanımdan sonra gerekli hijyen kurallarına uyulması,

F. Hükümlü ve tutukluların, avukat ile görüş hakkı kapsamında; koronavirüsten korunmaları amacıyla kuruma gelen avukatlar ile yapacakları görüşmelerin Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi doğrultusunda fiziki temasların önlendiği gerekli fiziki düzenlemeler yapılarak oluşturulan avukat görüş mahallinde ya da kapalı görüş alanlarında, temas kurmaksızın, maske ve eldiven kullanarak 5275 sayılı yasada öngörülen mahremiyet kurallarına uygun şekilde yaptırılması; noterlik işlemlerinin de benzer şekilde yaptırılması, avukatların ve noterlerin maske ve eldiven taleplerinin kurum tarafından karşılanması,

G. Mümkün olduğunca hükümlü ve tutukluların nakillerinin yapılmaması; nakil yapılması gerekmesi halinde ise daha önce belirlenen Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun ekte gönderilen tavsiyeleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınmak sureti ile nakillerin yapılması,

H. Cezaevlerinde annesinin yanında kalan 0-6 yaş gurubu çocuklarla ilgili olarak, durumları 01 Ocak 2021 tarihinden sonra yeniden değerlendirilmek kaydıyla;

1) Cezaevine annesi ile birlikte kabul edilen 0-6 yaş arası çocukların, annenin talebi olması halinde kurum dışındaki yakınlarına teslim edilmesi, dışarıdaki yakınlarına teslim edilen çocukların zorunluluk hali bulunmadıkça kuruma alınmamaları, kurumdaki anne ile dışarıdaki yakının bilgilendirilmeleri,

2) Kreş, ana sınıfı, anaokuluna çıkartılmaması; oyun alanlarının ise, farklı koğuşlardaki çocukların farklı zamanlarda oyun alanlarına gerekli dezenfekte işlemleri yapılarak çıkartılması, oyun alanlarının dezenfekte edilme sıklığının artırılması,

J. Açık cezaevleri de dâhil olmak üzere hükümlülerin dışarıyla teması neticesinde infaz kurumlarına virüs taşımasına neden olacak kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin vb. işyurdu faaliyetlerinin askıya alınması...” Adalet Bakanlığı aldığı bu tedbirler sayesinde virüsün cezaevlerinde yayılması engellenmiş, tedbirler dünyaya örnek olmuştu.