Cezaevlerinde psikologlar ve sosyal çalışmacılar ne iş yapar, kaç para maaş alır

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yeni yayınladığı ilan ile psikolog ve sosyal çalışmacı alınacağını açıkladı. Cezaevlerinde görev yapan psikologlar ve sosyal çalışmalar ne iş yaparlar ve kaç para maaş alırlar.

Cezaevlerinde psikologlar ve sosyal çalışmacılar ne iş yapar, kaç para maaş alır
Editör: adalet.tv
31 Mart 2021 - 13:16
Adalet Bakanlığına bağlı faaliyet gösteren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) memur alımlarına devam ediyor. Cezaevlerinde görev yapan meslek kolları arasında psikologlar ve sosyal çalışmacılar önemli bir yere sahiptirler. 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren yeni açık cezaevine ayrılma, denetimli serbestliğe ayrılma ve tahliye olma sistemine göre; psikologların ve sosyal çalışmacıların önemi daha da artmıştır.
Ceza infaz kurumlarında görev yapan sosyal çalışmacı ve psikolog kurumların Psiko-sosyal Yardım Servisinde görev yapmaktadır. Görevinin gerekliliği için hizmet Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfında tanımlanmıştır.

Ceza İnfaz Kurumlarında Psikolog ve Sosyal Çalışmacı olma şartları
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
d) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Sağlık kurulu raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
f)Psikolog olmak için üniversitelerin Psikoloji lisans bölümünden mezun olmak,
g) Sosyal Çalışmacı için üniversitelerin Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olmak,

Psikolog ve Sosyal Çalışmacı ne iş yapar;
1- Personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özelliklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyum sağlayan ve bireyin yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst amirinin bilgisi dahilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım servisinde; psikolog, sosyal çalışmacı, sosyolog ve çocuk gelişimi uzmanı görev yapar.
2- İyileştirme programları kapsamında spor alanları, çok amaçlı salon, kütüphane ve iş atölyelerinden yararlanma, meslek edinme kursları gibi faaliyetlere katılabilecek durumdaki hükümlüler ile kurumun iç hizmetlerinde çalıştırılacak hükümlüleri belirleyerek idare ve gözlem kuruluna sunar.
3- İdare ve Gözlem Kurulu üyesi,
4- Disiplin Kurulu üyesi,
5- Yeni iyi hal sisteminde her hükümlü için gözlem ve gelişim değerlendirme raporları ile iyileştirme planlarını düzenlemek,

Psikolog ve Sosyal Çalışmacının hakları:
Sağlık hizmetleri sınıfında hizmetlerini yürütür,
Görev yerleri; kapalı - açık ceza infaz kurumları ile denetimli serbestlik müdürlüklerinde psiko-sosyal yardım servislerinde görev alır.
Görevde yükselme hakkı vardır. Ceza infaz kurum müdürü olarak 8 yıl, Denetimli serbestlik müdür yardımcılığı için 5 yıl, şef kadrosu için 5 yıl hizmet vermesi gerekmektedir. Genel müdürlük tarafından açılacak görevde yükselme sınavlarına katılma hakları vardır. (Sözleşmeli statüde görev yapanlar giremez)

CEZAEVLERİNDE PSİKOLOGLAR VE SOSYAL ÇALIŞMACILAR KAÇ PARA MAAŞ ALIR?
Kurum servis ve lojman haklarından ve sosyal tesislerinden yararlanabilmektedir. Ceza infaz kurumlarında yemek verilmektedir.
Şu an için yeni başlayan sözleşmeli sosyal çalışmacı ve psikolog ortalama 4.800 TL maaş almaktadırlar. Ceza infaz kurumlarında görev yapanlar fiili hizmet zammı (yıpranma hakkı) yılda 90 gün (ancak izin rapor gibi durumlar düşüldüğü senede 66 güne tekabül etmektedir). Bu haliyle 2,5 yıl erken emekli olabilmektedir.
adalet.tv / özel haber