Cezaevlerinde pandemi döneminde yapılmayan ziyaretler yeniden gündemde

Koronavirüs pandemisi döneminde cezaevlerinde yapılmayan ziyaretler yeniden gündemde, resmi yazı yazıldı.

Cezaevlerinde pandemi döneminde yapılmayan ziyaretler yeniden gündemde
Editör: adalet.tv
10 Temmuz 2024 - 16:06 - Güncelleme: 10 Temmuz 2024 - 23:38
PANDEMİ DÖNEMİNDE YAPILAMAYAN ZİYARETLER - Ülkemizde ve 2020 yılında başlayan koronavirüs pandemisi sebebiyle Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda 14 Mart 2020 tarihinde Genel Müdürlüğü tarafından tüm teşkilata duyurulan genel yazı ile kapalı ve açık ziyaretlerin ikinci bir talimata kadar ertelenmesine karar verilmişti.

CTE MAĞDURİYETLERİ GİDERİYOR

Ülke genelinde normalleşme adımlarının başlaması ile beraber ilgi yazı uyarınca kısmi olarak ziyaretlere izin verilmeye, 29 Nisan 2022 tarihli talimat yazısı ile de tüm kısıtlamalar kaldırılarak mevzuat hükümleri doğrultusunda ziyaretlere devam edilmiştir. Pandemi döneminde hakları saklı kalmak kaydıyla yaptırılamayan görüşlerine telafi niteliğinde olacak şekilde, hükümlü/tutuklunun birini talep ve tercih etmeleri kaydıyla, En az 30 dakika süre ile ziyaret izni, 30 dakika süre ile ACEP görüntülü görüşme veya Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in ''Telefonla görüşme hakkı'' başlıklı 74 üncü maddesi kapsamında 10 dakika sesli görüşme imkanı verilmesi uygun görülmüştü.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tüm kurumlara gönderdiği yazıyla “14 Mart 2020 ile 01 Mayıs 2022” tarihleri arasında ceza infaz kurumlarında hükümlü/tutuklu olarak barındırılanlar ve infazı devam edenler faydalanacak.

Yazıyla: Hükümlü/tutukluların görüşme tercihlerini dilekçe ile beyan etmeleri talep edilecek, dilekçeleri UYAP sistemine kaydedilecek ve tercih ettikleri görüşme yöntemini değiştirme hakları bulunmayacaktır.

Ziyaret görüşünü tercih edenlere ilişkin ziyaretlerin gün ve saatleri ceza infaz kurumları tarafından mevcut kurum düzeni, fiziki yapısı, personel ve hükümlü/tutuklu sayısı, muhtemel ziyaretçi sayısı gibi hususlar dikkate alınarak belirli bir sıra ve düzen dahilinde planlanarak, ziyaret gün ve saatlerini gösterir planlamalar tüm odalara tebliğ edilecek, ziyaretçilerin görebilecekleri alanlara asılacak ve kurumların resmi web sitelerinde duyurulacaktır.

Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama, ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası kesinleşmiş olup, bu cezaları infaz edilmekte olan hükümlü/tutuklular disiplin cezalarını infaz ettikten sonra verilen haklardan yararlandırılacak, pandemi döneminde kesinleşmiş ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma ve hücreye koyma disiplin cezası olanlar ceza süresi içinde yararlanmamaları gereken ziyaret adedince ziyaret imkanından yararlandırılmayacaktır.

Ziyaretlerin aylık açık ya da kapalı görüşlerden ayrı bir izin olarak kullandırılması gerekmektedir. Ayrıca ziyaret hakkı kullanılırken ziyaret sırasına dikkat edilerek ziyaret görüş tercih hakkını kullanan tüm hükümlü/tutukluların eşit sayıda ziyaret hakkı kullandırılması şeklinde planlama yapılacaktır.

Hükümlü ve tutuklular tarafından talep edilmesi halinde, kapalı ya da açık ziyaret yerine, Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in ''Telefonla görüşme hakkı'' başlıklı 74 ncü maddesinin ikinci fıkrasının (g) bendi kapsamında kullanılmak üzere ACEP görüntülü görüşme imkanı verilebilecek, kurumda ACEP sisteminin bulunmaması durumunda anılan mevzuat hükümleri kapsamında sesli görüşme imkanı verilebilecektir.” Yönünde tüm kurumlara iletmiştir.

Yazının tam olarak netlik içermemesi, Mayıs 2020’den itibaren kapalı görüş, akabinde ilerleyen zamanlarda ayda bir kapalı - bir açık görüş, yaptırıldığı bu haliyle özellikle hükümlü/tutuklu sayısı fazla olması sebebiyle uygulamayı zorlaştıracağı, ayrıca görüşlerin iptal edildiği ancak ilave 10 dakika telefon görüşmesinin verildiği haliyle uygulamalarda bir takım sıkıntıların olacağı nettir. Özellikle o dönem iyi halli olup şuan iyi halli olmayanlar, ayrıca o dönemde tutuklu olup şuan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası infaz edenlerin nasıl ve ne şekilde bu haklardan yararlandırılacağı netlik kazanmamıştır.

14 Mart 2020 ile 01 Mayıs 2022 tarihleri arasında uygun görülen kapalı - açık görüşlerin düşülüp düşülmeyeceği, infaz rejimi değişikliği olan hükümlülerin durumları da netlik kazanmadığı,

Ayrıca bu tedbirler nedeniyle Anayasa Mahkemesine yapılan bireysel başvurular neticesinde Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan aile hayatına saygı hakkının ihlal edildiğine karar vererek farklı başvurularda tazminata hükmedilmiştir. 30.000 TL, 30.000 TL yine manevi tazminata hükmedilmiştir. adalet.tv / özel haber

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Davud
    1 hafta önce
    Bh sistemin başlı başına değişmesi lazim. Tutuklulara 3 ayda 1 açık görüş, hükümlülere ramazan ve kurban bayramında açık görüş verilmesi lazım. Kapalı görüş ise hükümlüye hiçbir zaman yaptırmayacaksın, tutukluya ayda 1 yeter. Telefon ve görüntülü görüşme komple kaldırılması lazim.