Cezaevlerinde kapalı görüşlerin dinlenmesi kanuna aykırı mı?

Kapalı cezaevlerinde, kapalı görüşler telefon ile yapılır ve bu görüşmeler kayıt altına alınır. Peki bu işlemin kanuni dayanağı nedir?

Cezaevlerinde kapalı görüşlerin dinlenmesi kanuna aykırı mı?
Editör: adalet.tv
24 Eylül 2020 - 16:58 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 - 17:20

KAPALI CEZA İNFAZ KURUMLARINDA KAPALI GÖRÜŞLER
Hükümlü ve tutukluların cezaevinde kaldığı süre zarfında yakınları ile haberleşmesini de içeren, ziyaretçiler vasıtasıyla dış dünya ile ilişki kurarak sosyal hayat sürdürmesini ve aile birliğinin devamını sağlamaya yönelik olarak kapalı-açık ziyaret ve telefon görüşmesi ile hükümlüler aileleri ile ilişkilerini devam ettirerek moral ve motivasyonunun artmasının yanı sıra ile dış dünyadan kopmamaları için bu haklar verilmiştir.

Koronavirüs nedeniyle ilk zamanlarda yapılmayan kapalı ve açık ziyaret yerine telefon görüşmesi yapılmıştır. Temmuz ayında kurban bayramı ile başlayan sınırlı sayıda (1-2 kişi) kişiler ile kapalı görüş yaptırılmaya devam etmektedir. Açık ziyareti ise şuan için salgının artması sebebi ile mümkün görünmemektedir.Kapalı ceza infaz kurumlarında normal süreçte ayda bir kez açık diğer zamanlar kapalı görüş yaptırılmaktadır. Hükümlü ve tutuklunun ziyaret yapması için ziyaretçi kabulundün yoksun bırakma veya hücreye koyma cezası olmaması gerekir.
Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmeliğin
7.maddesi: Kapalı görüş, hükümlü ve tutuklular ile ziyaretçilerinin her türlü maddi temasının önlendiği, konuşulanların hazır bulunan görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği ve ceza infaz kurumu idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılan görüşmelerdir. Görüşler yarım saatten az - 1 saatten fazla olamaz (Ödül Yönetmeliği kapsamında cezaevi idare ve gözlem kurulu tarafından hükümlülere verilen ziyaret süresinin arttırılması ödülü uygulaması hariç).

Kapalı görüşten kimler faydalanır: Hükümlü ve tutuklular; eşi, annesi, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyük babasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyımıyla ayrıca bildirdiği üç kişi ziyaret edebilir.

Yasal temsilci ile görüşmesine hiçbir şekilde engel olunamaz. Hücreye koyma disiplin cezasını bile infaz etse görüşmesine engel değildir.En çok sorulan Kapalı görüşler kayıt altına alınıp alınamayacağı veya ceza dosyasında delil olarak değerlendirilip değerlendirilmeyeceği?

Mevzuatta belirtildiği üzere, görevli tarafından işitilebilecek şekilde izlenebildiği, cezaevi idaresinin bu iş için tahsis ettiği özel bölümde yapılmaktadır.  Bu haliyle kapalı görüşler anlık olarak dinlenebilir ancak kayıt altına alınamaz. 
Anayasa Mahkemesinin (Eşref K. 2017/30898 başvurusu) emsal kararında belirtildiği üzere "...ziyaret hakkı kapsamında düzenlenen kapalı görüşlerde ziyaretçi ile mahpusun telefon vasıtasıyla iletişim kurmalarına dayanılarak telefonla haberleşme hakkına özgü hükümlerin uygulama alanının idari bir işlemle temel hak ve özgürlükleri kısıtlayacak şekilde genişletilmesinin mümkün olmadığı vurgulanmalıdır. Dolayısıyla mevzuat bir bütün hâlinde değerlendirildiğinde kapalı görüşlerde yapılan konuşmaların sistematik bir şekilde teknik araçla dinlenmesi ve kaydedilmesinin koşullarını kanunilik ilkesini karşılayacak şekilde belirleyen bir kanunun mevzuatta yer almadığı anlaşılmıştır." yönünde karar verdiği;
 adalet.tv ailesi olarak yasal düzenleme olmadığı sürece mevzuatta kapalı görüşün teknik bir cihazla dinlenmesinin ve kaydedilmesinin kanunda yer almadığından herhangi bir şekilde kayıt edilmesi veya adli merciler tarafından talep edilse dahi delil olarak sayılmasının Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararı gereğince mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu konu hakkında aksi yönde bir kararı araştırmalarımıza rağmen bulanadık.
adalet.tv / özel haber