Cezaevlerinde hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin çalışmalar

Adalet Bakanlığı cezevleri için hak ihlallerinin önlenmesi adına bir çok çalışma yapmaya ve adım atmaya devam ediyor. Ülkemiz bu hususta Avrupa ülkelerinden daha şeffaf olduğu açıkça görülmektedir.

Cezaevlerinde hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin çalışmalar
Editör: adalet.tv
03 Temmuz 2020 - 22:38
Ceza İnfaz Kurumlarında Hak İhlallerini Önleyici Mekanizmaların Güçlendirilmesi Projesi
Amaçları; Kurumlarda yaşanan hak ihlali ve kötü muameleye ilişkin olayları gerçekleşmeden önlemek
Sivil izleme kurullarının verimliliğini arttırmak,
İnsan hakkı ihlaline ilişkin gerekli tedbirlerin alınabilmesi için gerekli düzenlemeler yapmak,
AİHM’e ve AYM’ye yapılan başvuru sayılarını azaltarak, cezaevleri ve insan hakları açısından Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarını korumaktır.
Proje kapsamında yürütülecek faaliyetler:

1- Kurumların insan hakları standartlarını yerinde denetlemek üzere merkezi bir mekanizmanın kurulması

2- İnsan Hakları alanındaki mevcut personel eğitim materyalinin gözden geçirilmesi

3- Bu alanda faaliyet gösteren aktörlerin etkinliklerinin artırılması

4- Bu konuda yapılan çalışmaların sonuçlarının denetim organları ile paylaşılarak takibinin sağlanması,

5- Saha ziyaretleri ile bu konudaki farkındalığın artırılması,

6- Bu amaçla Kontrolörler Kurulu bünyesinde özel ve zamansız denetim yapan bir teftiş müessesesi kurulması,

7- İzleme Kurullarının seçim ve denetim yapısı revize edilerek güçlendirilmesi

8- Cumhuriyet Başsavcılığı denetim odaklı bir yapıya dönüştürülmesi ve Cumhuriyet Savcılığının kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi

9- Saha ziyaretleri ile insan hakları alanındaki farkındalığın artırılması

10- Kontrolör denetimlerinde insan haklarına odaklı bir denetim anlayışının öne çıkarılması

11- İzleme kurullarının daha bağımsız bir yapıya kavuşturulması

12- Kurul üyelerine ceza infaz kurumlarının tanıtımı ve etkin denetimi ile ilgili eğitim desteği verilmesi

13- İzleme kurullarının ülke çapında örgütlenmesidir (CPT Örneği)

Gerçekleştirilen çalışmalar:

- Söz konusu proje kapsamında İzleme Kurullarına başvurulmuş ve yapılması öngörülen faaliyetlerin taslağı hazırlanmıştır.

- İnsan Hakları alanındaki mevcut personel eğitim materyalinin gözden geçirilmesi için Personel Eğitim Daire Başkanlığına başvurulmuştur.

- Yurtdışındaki denetleyici mekanizmalar incelenmiştir.

-3 Ekim 2018 tarihinde Proje Ekibi masa başı toplantısı yaparak faaliyetler, öngörülen süreler ve yapılacak çalışmalar hususunda taslak takvim hazırlamıştır.

-18 Ekim 2018 tarihinde Proje ekibi ile bir araya gelerek masa başı toplantısı yapmış ve faaliyet takvimi üzerinde çalışmalar gerçekleştirmiştir.
Projenin detayları merak ediliyor.
Reklam