Cezaevlerinde bütün faaliyetler 1 Kasım 2020 tarihine kadar ertelendi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kapalı cezaevlerindeki bütün faaliyetler 01 Kasım 2020 tarihine kadar ertelendi.

Cezaevlerinde bütün faaliyetler 1 Kasım 2020 tarihine kadar ertelendi
Editör: adalet.tv
25 Eylül 2020 - 16:26

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayı sonlarında ortaya çıkan ve hızlıca dünyanın birçok ülkesine yayılan COVID-19 salgını sonucunda pek çok insan hayatını kaybetmiştir. Yüksek bulaşıcılığı ve aşısının ya da özel ilacının henüz geliştirilememiş olması nedeniyle hastalık, insan sağlığına yönelik önemli bir tehdit olarak kabul edilmektedir. Adalet Bakanlığı aldığı tedbirler ile virüsün cezaevlerinde yayılmasını engelleyerek tüm dünyaya örnek olmuştur. Ülkemiz cezaevlerinde virüsün yayılma hızı dünya geneli cezaevlerine göre daha düşük kalmıştır.

Cezaevlerinin toplu olarak yaşanan yerler olması ve bulaşıcı hastalıklar açısından risk oluşturması nedeniyle 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 6. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi, Cezaevlerinin Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmeliğin 96. maddesi ve yukarıda belirtilen ilgi yazılar uyarınca ceza infaz kurumlarında özel önlemlerin alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. 
Söz konusu yazılarda belirtilen önlem ve tedbirlere titizlikle riayet edilmesine devam edilmesi; ayrıca yazılarda bahsi geçen faaliyetlerden bazılarının belirtilen erteleme sürelerinin tamamlanmış olması nedeniyle Bilimsel Danışma Kurulundan tekrar görüş alınması ihtiyacı hasıl olmuştur. Sağlık Bakanlığının 24 Eylül 2020 tarihli ve 13588366 - 149 - E . 1533 sayılı yazısı ile bildirilen Bilimsel Danışma Kurulu Tavsiye Kararları doğrultusunda 01/10/2020 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen hususlarda süreler tekrar uzatıldığı öğrenildi.
UZATMA KARARI ALINAN TEDBİRLER:

1. Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 5. maddesinin birinci fıkrasının (d) ve (f) bentleri uyarınca yaptırılan açık ve kapalı görüşlerin 2020 yılı Ekim ayı içerisinde 1-15 Ekim tarihleri arasında 2 yakını ile 1 kez, 16-31 Ekim tarihleri arasında ise yine 2 yakını ile 1 kez kapalı görüş şeklinde yaptırılması, hükümlü ve tutukluların hakları saklı kalmak üzere bunun dışındaki diğer ziyaretlerin tüm cezaevlerinde 01 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesi,+ zorunluluk arz eden durumlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı izni ile görüşlerin yaptırılması, yabancı uyruklu olup yurt dışından geldiği anlaşılan kişilerin yapmak istedikleri ziyaretlerin yaptırılmaması uygulamasına devam edilmesi,
2. Cezaevi personeli hariç, Cezaevlerine girecek herkes için HES Kodu uygulamasına geçilmesi, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu beyan edemeyen kişiler açısından Cezaevi Müdürlüğünce görevlendirilecek bir personel vasıtasıyla HES Kodu temininin sağlanmaya çalışılması, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temin edilen kişilerin, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temini sonrası içeri alınması, Hayat Eve Sığar (HES) Kodu sorgu sonucu risk taşıyan kişilerin hakları saklı kalmak üzere Cezaevi Müdürlüğüne alınmaması; Hayat Eve Sığar (HES) Kodu temini noktasındaki bilgilere https:// hayatevesigar. saglik. gov. tr/ linki üzerinden ulaşılabileceği, ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) Kodu uygulamasına geçildiğinin tüm ziyaretçilere önceden duyurulması,
3. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'un 95. maddesinde düzenlenen hükümlülere verilecek özel izinlerin, izin hakları saklı kalmak üzere 01 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesi,


4. Kurumlardaki eş ve aile görüş odalarının kullanımının 01 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesi,
5. Aynı koğuş içerisinde bulunan hükümlülerin eğitim iyileştirme ve işyurdu faaliyetlerinin yaptırılmasına devam edilmesi, diğer koğuşlarla birleşerek yapılan faaliyetlerin ise 01 Kasım 2020 tarihine kadar ertelenmesi, aynı alanın değişik zamanlarda farklı koğuşlarda barındırılan hükümlü ve tutuklularca kullanılması durumunda, her kullanımdan sonra gerekli hijyen kurallarına uyulması,
6. Hükümlü ve tutukluların, avukat ile görüş hakkı kapsamında; koronavirüsten korunmaları amacıyla kuruma gelen avukatlar ile yapacakları görüşmelerin Bilimsel Danışma Kurulunun önerisi doğrultusunda fiziki temasların önlendiği  gerekli fiziki düzenlemeler yapılarak oluşturulan avukat görüş mahallinde ya da kapalı görüş alanlarında, temas kurmaksızın, maske ve eldiven kullanarak 5275 sayılı yasada öngörülen mahremiyet kurallarına uygun şekilde yaptırılması; noterlik işlemlerinin de benzer şekilde yaptırılması, avukatların ve noterlerin maske ve eldiven taleplerinin kurum tarafından karşılanması,
7. Mümkün olduğunca hükümlü ve tutukluların nakillerinin yapılmaması; nakil yapılması gerekmesi halinde ise daha önce belirlenen Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulunun ekte gönderilen tavsiyeleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınmak sureti ile nakillerin yapılması,
8. Cezaevlerinde annesinin yanında kalan 0 - 6 yaş arasındaki çocuklarla ilgili olarak, durumları 01 Kasım 2020 tarihinden sonra yeniden değerlendirilmek kaydıyla;
a) Kadın hükümlü/tutuklunun kuruma ilk kabulü ve bu aşamada dışarıda bakacak kimsesi olmayan 0-6 yaş gurubunda çocuğunu yanına alması durumu hariç olmak üzere, dışardaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmemeleri, edilenlerin bu süre zarfında teslim alınmamaları, kurumdaki anne ile dışarıdaki yakının bilgilendirilmeleri, 


b) Kreş, ana sınıfı, anaokuluna çıkartılmaması; oyun alanlarının ise, farklı koğuşlardaki çocukların farklı zamanlarda oyun alanlarına gerekli dezenfekte işlemleri yapılarak çıkartılması,
9. Açık cezaevleri de dâhil olmak üzere hükümlülerin dışarıyla teması neticesinde cezaevlerine koronavirüs taşımasına neden olacak kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis, dış kantin vb. işyurdu faaliyetlerinin askıya alınması... kararları alındığı öğrenildi.
adalet.tv / özel haber