Cezaevinde hükümlülerin beslenmesini engellemek suç mu?

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların beslenmesini engellemek kanunlarımıza göre suç teşkil etmektedir. TCK 298 maddesi ile bu suça verilen cezalar belirtilmiştir.

Cezaevinde hükümlülerin beslenmesini engellemek suç mu?
Editör: adalet.tv
03 Şubat 2022 - 12:07

Ülkemiz ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların beslenmesini engellemek TCK’ya göre suç teşkil etmektedir. Bunun örneğini ise cezaevlerinde hükümlüleri açlık grevine gitmelerine teşvik edenlere açılan adli soruşturmalar gösterilebilir. Özellikle sol terör örgüt üyeleri bu kapsamda TCK 298 maddesinden hapis cezası almışlardır.
 
Hak kullanımını ve beslenmeyi engelleme - Madde 298 – 1. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutukluların haberleşmelerini, ziyaretçileriyle görüşmelerini, iyileştirme ve eğitim programları çerçevesinde eğitim ve spor, meslek kazandırma ve işyurdu çalışmaları ile diğer sosyal ve kültürel faaliyetlere katılmalarını, kurum tabibince muayene ve tedavi edilmelerini, müdafi veya avukat tayin etmelerini, bunlarla görüşmelerini, mahkemelere veya Cumhuriyet başsavcılıklarına gitmelerini, kurum görevlileri ile görüşmelerini, salıverilenlerin kurum dışına çıkmalarını her ne suretle olursa olsun engelleyenler, hükümlü ve tutukluları bu fiillere teşvik edenler, bu yolda talimat verenler, mevzuatın hükümlü ve tutuklulara tanıdığı sair her türlü görüşme ve temas olanağını engelleyenler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılırlar.

2. Hükümlü ve tutukluların beslenmesini engelleyenler hakkında 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir. Hükümlü ve tutukluların açlık grevine veya ölüm orucuna teşvik veya ikna edilmeleri ya da bu yolda kendilerine talimat verilmesi de beslenmenin engellenmesi sayılır.
 
3. Beslenmenin engellenmesi nedeniyle kasten yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerinden biri veya ölüm meydana gelmiş ise, ayrıca kasten yaralama veya kasten öldürme suçlarına ilişkin hükümlere göre cezaya hükmolunur.


Reklam

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum